PRIMARIA LIPOVA

 • Slide 1
 • Slide 4
 • Slide 3
 • Slide 2
 • Slide 5
 • Slide 6
 • Slide 7
 • Slide 8
 • Slide 9
 • Slide 10
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 1. FaceBook
 2. Google Plus
 3. Twitter
 4. Pinterest

PRIMĂRIA LIPOVA

Adresa: Str. N. Balcescu, nr. 26
Lipova, Jud. Arad, Romania
Nr.Tel: 0257-561.133
Nr.Fax: 0257-563.067
Adresa E-mail:
contact@primarialipova.ro
Adresa Website:
www.primarialipova.ro


Buletin informativ

 • BULETIN INFORMATIV ANUAL AL INSTITUȚIEI PUBLICE, CUPRINZÂND INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC, CARE SE COMUNICĂ DIN OFICIU, CONFORM LEGII 544/2001

   

  Conform articolului 5, aliniatul 2 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a publica şi actualiza anual un buletin informativ care să cuprindă informaţii de interes public.

  1. ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA INSTITUŢIEI PUBLICE
  2. STRUCTURA  ORGANIZATORICĂ, ATRIBUŢIILE  DEPARTAMENTELOR,  PROGRAMUL  DE  FUNCŢIONARE,  PROGRAMUL  DE  AUDIENŢE  AL  AUTORITĂŢII  SAU  INSTITUŢIEI  PUBLICE 

        Administraţia publică în oraşul Lipova  este organizată şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, desconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.

            A. Structura organizatorică  

          B. Atribuţiile  departamentelor autorității sau instituției publice

   Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Orașului Lipova 

  HOTĂRÂRE privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului orașului Lipova și a serviciilor publice de interes local și aparatului permanent al Consiliului local Lipova

  HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Orașului Lipova

          C. Programul  de  funcţionare :

  PROGRAM CU PUBLICUL – PRIMĂRIA  ORAŞULUI  LIPOVA

           D.Programul  de  audienţe

  • Programul de Audienţe - Primăria Oraşului Lipova

  Program audienţe  Primar

  -Florin Fabius PERA-

  Marţi , între orele 10:00 - 12:00

   

  Program audienţe Viceprimar

  -Ioan LĂPĂDAT-

  Miercuri, între orele 09:00 - 12:00

   

  Înscrierile în audienţă se fac după următorul procedeu :

  • Orar:  Luni, între orele 8.00 -16.30 la Biroul de Relaţii cu publicul din cadrul instituţiei (REGISTRATURĂ)
  • Telefon : 0257/561133
  • Persoana de contact:   PETCU  DORINA - referent
  • Actele necesare pentru înscriere sunt:
    - buletin identitate;
    - acte doveditoare cu privire la obiectul audienţei (după caz);  
    - acte doveditoare cu privire la demersurile făcute anterior (după caz).
  • Înscrierile în audiență se fac pentru săptămâna în curs.

  3.  NUMELE  ŞI  PRENUMELE  PERSOANELOR  DIN  CONDUCEREA  AUTORITĂŢII  SAU A INSTITUŢIEI  PUBLICE  ŞI  ALE  FUNCŢIONARULUI  RESPONSABIL  CU  DIFUZAREA  INFORMAŢIILOR  PUBLICE

  • PRIMAR : Florin Fabius PERA
  • VICEPRIMAR: Ioan LĂPĂDAT
  • SECRETAR: Corina Cătălina POP
  • Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor de interes public: PETCU  DORINA – referent

   

  4.COORDONATELE  DE  CONTACT  ALE  AUTORITĂŢII  SAU  INSTITUŢIEI  PUBLICE, RESPCTIV:  DENUMIREA,  SEDIUL,  NUMERELE  DE  TELEFON,  FAX,  ADRESA  DE  E-MAIL  ŞI  ADRESA  PAGINII  DE  INTERNET

  • Denumirea: Primăria Oraş Lipova,
  • Adresa: str. Nicolae Bălcescu, nr.26, Lipova, Jud. Arad, România, 315400
  • Telefon: 0257-561133
  • Fax: 0257-563067
  • E-mail: contact@primarialipova.ro

  WEB: www.primarialipova.ro

  5. SURSELE  FINANCIARE,  BUGETUL  ŞI  BILANŢUL  CONTABIL

  A. Sursele financiare – se afişează trimestrial, la sediul instituţiei şi pe pagina web www.primarialipova.ro

  Cont execuție venituri

  Instituții publice finanțate- SecțIunea funcționare venituri

  Instituții publice finanțate - Venituri

  Secțiunea dezvoltare -Venituri

  Secțiunea funcționare -Venituri

  B. Bilanţul contabil (Darea de seamă) - se afişează trimestrial, la sediul instituţiei şi pe pagina web www.primarialipova.ro   

  C. Bugetul general consolidat anual al UAT Lipova - se afişează bugetul inițial și toate rectificările de buget, la sediul instituţiei şi pe pagina web www.primarialipova.ro

  6. PROGRAMELE  ŞI  STRATEGIILE  PROPRII

         A. STRATEGIA  DE  DEZVOLTARE  A  ORAŞULUI  LIPOVA, 2014 – 2020, actualizată

  B. PORTOFOLIU DE PROIECTE -ACTUALIZAT PENTRU ANUL 2022

  7. LISTA  CUPRINZÂND  DOCUMENTELE  DE  INTERES  PUBLIC, stabilite la nivelul instituției publice – Primăria Oraș Lipova

  8. LISTA  CUPRINZÂND  CATEGORIILE  DE  DOCUMENTE  PRODUSE ŞI/SAU  GESTIONATE, POTRIVIT  LEGII

  9.  MODALITĂŢILE  DE  CONTESTARE  A  DECIZIEI  AUTORITĂŢII  SAU  A  INSTITUŢIEI  PUBLICE  ÎN  SITUAŢIA  ÎN  CARE  PERSOANA  SE  CONSIDERĂ  VĂTĂMATĂ  ÎN  PRIVINŢA  DREPTULUI  DE  ACCES  LA  INFORMAŢIILE  DE INTERES  PUBLIC  SOLICITATE

   

  În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

  Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 2 a) şi 2 b) ale Normelor metodologice și pot fi descărcate de pe pagina web a Primăriei Orașului Lipova, din anexele prezentului document.

  De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

  Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate sunt prevăzute în art. 21 şi 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, şi anume:

  Art. 21.:

  (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.

  (2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.

  (3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.

  Art. 22.:

  1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei raza teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.

  (2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.

  (3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.

  (4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.

      (5) Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedura de urgenţă şi sunt scutite de taxa de timbru.

  Solicitarea informațiilor de interes public, altele decât cele prevăzute să fie comunicate din oficiu, va fi adresată instituției sau autorității publice, în condițiile art. 6 din Legea nr. 544/2001.

  ANEXE – MODELE  FORMULARE SPECIFICE RECLAMAȚII ADMINISTRATIVE :

  FORMULAR RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ (întârziere răspuns)

  FORMULAR  RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ (răspuns negativ)


https://www.sts.ro/ro/despre-112
https://fiipregatit.ro/
http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm
https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/

PRIMĂRIA ORAȘULUI LIPOVA utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată pe www.primarialipova.ro. Vă aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC (”Directiva E-Privacy”) și de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a accestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (”Regulamentul GDPR”).Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si dorim sa confirmi acordul tau.