PRIMARIA LIPOVA

  • Slide 1
  • Slide 4
  • Slide 3
  • Slide 2
  • Slide 5
  • Slide 6
  1. FaceBook
  2. Google Plus
  3. Twitter
  4. Pinterest

PRIMĂRIA LIPOVA

Adresa: Str. N. Balcescu, nr. 26
Lipova, Jud. Arad, Romania
Nr.Tel: 0257-561.133
Nr.Fax: 0257-563.067
Adresa E-mail:
contact@primarialipova.ro
Adresa Website:
www.primarialipova.ro


Atribuţiile Viceprimarului

Viceprimarul Orasului Lipova

Atribuţiile Viceprimarului

Art.28. Viceprimarul este subordonat Primarului Orasului Lipova şi înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atribuţiile sale.

Art.29. Viceprimarul este ales cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, din rândul membrilor Consiliului Local al Orasului Lipova.

Art.30 Schimbarea din funcţie a viceprimarului se poate face, după alegerile locale, de Consiliul local al Orasului Lipova, prin hotărâre adoptată cu votul majorităţii consilierilor în funcţie, la propunerea Primarului orasului Lipova sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.

Art.31. Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.

Art.32. Primarul Orasului Lipova poate delega atribuţii către viceprimar după cum urmează:

a) coordonează, urmăreşte şi verifică activitatea personalului Serviciilor Publice din structura aparatului de specialitate al primarului;
b) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, având ca obiect gospodăria comunală, administrarea, întreţinerea şi reparaţii străzi, siguranţa circulaţiei, taximetrie, parcări, iluminatul public, protecţia mediului şi salubritate;
c) urmăreşte realizarea lucrărilor de construcţii, reparaţii, întreţinere şi modernizare a bunurilor domeniului public sau privat al orasului Lipova ce fac obiectul serviciilor publice coordonate;
d) urmăreşte realizarea depozitării deşeurilor menajere, industriale şi de altă natură şi luarea măsurilor legale pentru protecţia mediului în orasului Lipova ;
e) urmăreşte elaborarea şi respectarea planului urbanistic general al orasului Lipova şi a planurilor urbanistice de amenajarea teritoriului, de către serviciile subordonate;
f) stabileşte măsurile de îmbunătăţire a activităţii din domeniile coordonate;
g) participă şi urmăreşte aducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de comisia de acord unic, comisia tehnică de urbanism, comisia locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Lipova, în calitate de vicepreşedinte;
h) coordonează activitatea de taximetrie şi propune consiliului local măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;
i) iniţiază şi propune consiliului local, prin serviciile si compartimentele de specialitate, proiectele de hotărâri pentru domeniile delegate şi controlează modul de realizare a măsurilor ce se impun pentru punerea lor în executare;
j) ia măsuri pentru punerea în executare a actelor autorităţilor administraţiei publice locale (dispoziţii şi hotărâri) în domeniile delegate;
k) coordonează activitatea de punere în executare prin serviciile si compartimentele de specialitate, a măsurilor aprobate de autorităţile locale, în domeniul gestionării serviciilor furnizate către cetăţeni, precum: protecţia şi refacerea mediului înconjurător, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale, dezvoltarea urbană, podurile şi drumurile publice, serviciile comunitare de utilitate publică, alimentare cu apă, canalizare şi iluminat public;
l) stabileşte, în condiţiile legii, criteriile de performanţă profesională ale funcţionarilor publici din subordine, în vederea evaluării anuale;
m) îndeplineşte atribuţiile de ofiţer de stare civilă;
n) propune aplicarea, în condiţiile legii, a sancţiunilor disciplinare pentru personalul din subordine;
o) îndeplineşte orice atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de către consiliul local sau primar.
p) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei şi urmăririi bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al orasului Lipova;
r) urmăreşte activitatea de avizare şi aprobare a desfăşurării activităţilor de comerţ în pieţe, târguri, oboare şi celelalte locuri publice amenajate şi autorizate de către consiliul local;
s) exercită controlul asupra activităţilor din târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora;
ş) controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în vânzare pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate, în condiţiile legii;
t) stabileşte măsurile de îmbunătăţire a activităţii din domeniile coordonate ;
ţ) urmăreşte realizarea măsurilor dispuse prin hotărârile consiliului local cu privire la construcţia, reparaţia, întreţinerea obiectivelor de învăţământ, cultură, sănătate şi asistenţă socială;
u) ia măsuri pentru organizarea audienţelor în domeniile delegate şi controlează modul de realizare a măsurilor dispuse,
v) coordonează activitatea de punere în executare, prin direcţia de specialitate coordonată, a măsurilor aprobate de autorităţile locale în domeniul gestionării serviciilor furnizate către cetăţeni, precum: sănătatea, cultura, tineretul, sportul, activităţi de administraţie social comunitară, locuinţe sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ teritoriale sau în administrarea sa, punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza orasului Lipova;
x) îndeplineşte orice atribuţii prevăzute de lege ori încredinţate de către consiliul local sau primar.

Art. 33. Viceprimarul, beneficiază de concedii de odihnă, concedii medicale, concedii fără plată, precum şi de concedii plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite, potrivit legii.

Concediile fără plată sau pentru evenimente familiale deosebite, precum şi durata acestora, în cazul viceprimarului , se aprobă de către Primar.


http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm
https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/

PRIMĂRIA ORAȘULUI LIPOVA utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată pe www.primarialipova.ro. Vă aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC (”Directiva E-Privacy”) și de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a accestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (”Regulamentul GDPR”).Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si dorim sa confirmi acordul tau.