PRIMARIA LIPOVA

 • Slide 1
 • Slide 4
 • Slide 3
 • Slide 2
 • Slide 5
 • Slide 6
 • Slide 7
 • Slide 8
 • Slide 9
 • Slide 10
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 1. FaceBook
 2. Google Plus
 3. Twitter
 4. Pinterest

PRIMĂRIA LIPOVA

Adresa: Str. N. Balcescu, nr. 26
Lipova, Jud. Arad, Romania
Nr.Tel: 0257-561.133
Nr.Fax: 0257-563.067
Adresa E-mail:
contact@primarialipova.ro
Adresa Website:
www.primarialipova.ro


DETALII » ŞTIRI LOCALE ŞI ANUNȚURI PUBLICE Vezi si altele

ANUNŢ Primăria oraşului Lipova organizează concurs de ocupare a postului vacant, de execuție, în regim contractual, de șofer în cadrul Serviciului Administrativ și Piețe, Târguri, Oboare, pe perioadă nedeterminată.

Joi, 15 Iulie, 2021    /    73 accesari


ANUNŢ

Descarca documente:

 1. BIBLIOGRAFIE și TEMATICĂ
 2. CERERE INSCRIERE
 3. FISA POSTULUI SOFER

 

Primăria oraşului Lipova organizează concurs de ocupare a postului vacant, de execuție, în regim contractual, de șofer în cadrul Serviciului Administrativ și Piețe, Târguri, Oboare, pe perioadă nedeterminată.

 

    Pot participa la concurs persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

CONDIŢII SPECIFICE:

 • studii medii, absolvite cu dilomă de bacalaureat;
 • posesor permis conducere categoria D;
 • atestat profesional transport pesoane;
 • aviz psihologic pentru conducător auto - transport persoane – siguranța circulației;
 • fișă medicală de la unități sanitare abilitate;
 • vechime minim 5 ani în specialitatea de conducător auto;

CONDIȚII GENERALE:

a)are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exerciţiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f)îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

DOSARUL DE CONCURS trebuie să conțină următoarele documente:

a)cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

d)copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g)curriculum vitae;

Calendarul pentru concurs:

 • depunerea dosarelor16.07.2021 – 29.07.2021;
 • selecția dosarelor  - în maximum 2 zile lucrătoare de la ultima zi de depunere a dosarelor;
 • proba scrisă 09.08.2021, ora 1000;
 • interviul12.08.2021, ora 1000.
 • După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor.

 

        Bibliografia se afişează la sediul și pe site-ul Primăriei oraşului Lipova.

        Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0257/561133 şi Compartiment Resurse Umane și Salarizare.

 

 

 

PRIMAR,

Florin Fabius PERA


http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm
https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/

PRIMĂRIA ORAȘULUI LIPOVA utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată pe www.primarialipova.ro. Vă aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC (”Directiva E-Privacy”) și de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a accestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (”Regulamentul GDPR”).Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si dorim sa confirmi acordul tau.