PRIMARIA LIPOVA

  • Slide 1
  • Slide 4
  • Slide 3
  • Slide 2
  • Slide 5
  • Slide 6
  1. FaceBook
  2. Google Plus
  3. Twitter
  4. Pinterest

PRIMĂRIA LIPOVA

Adresa: Str. N. Balcescu, nr. 26
Lipova, Jud. Arad, Romania
Nr.Tel: 0257-561.133
Nr.Fax: 0257-563.067
Adresa E-mail:
contact@primarialipova.ro
Adresa Website:
www.primarialipova.ro


DETALII » ŞTIRI LOCALE ŞI ANUNȚURI PUBLICE Vezi si altele

« ACTE NECESARE ÎN ANUL 2017 SPCLEP LIPOVA Evidenţa Persoanelor, aduce următoarele informaţii la cunoştinţa cetăţenilor: »

Joi, 11 Mai, 2017    /    608 accesari


PRIMA ELIBERARE

 

CONFORM ART. 14 DIN O.U.G. 97/2005: În termen de 15 zile de la împlinirea vîrstei de 14 ani, persoana fizică în

 cauză ori reprezentantul său legal trebuie să solicite SERVICIULUI de evidenţa persoanelor eliberarea cărţii de identitate.

 Sancţiunea contravenţională: 40 lei (ron) - 80 lei (ron) ).

DOCUMENTE NECESARE:

** CERERE PENTRU ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE- VA FI SEMNATĂ ATÂT DE CĂTRE

     MINOR CÂT ŞI DE PĂRINTELE SAU REPREZENTANTUL LEGAL AI ACESTUIA;
** CERTIFICAT DE NAŞTERE (ORIGINAL ŞI COPIE);
** ACTUL DE IDENTITATE AL UNUIA DIN PĂRINŢI, AL TUTORELUI SAU AL REPREZENTANTULUI 

      LEGAL AL ACESTUIA (ORIGINAL ŞI COPIE);
** CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE AL PĂRINŢILOR;

 

** DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA  ADRESEI  DE  DOMICILIU (ORIGINAL ŞI COPIE):

                        

                  -extras C.F. acesta sa nu fie mai vechi de 30 de zile de la data eliberarii;

                   SAU

                   -adeverinţă de la Registrul agricol de la Primaria unde are domiciliul, aceasta sa nu fie mai   

                    veche de 30 de zile de la data eliberării;

                    SAU

                  -contract de vânzare cumpărare ;

                   SAU

                  -contract de închiriere;etc

 

 

** ÎN SITUAŢIA ÎN CARE CARE PĂRINŢII NU SUNT TITULARII  DREPTULUI  DE PROPRIETATE

    ASUPRA LOCUINŢEI, ESTE NECESARA DECLARATIA SCRISA DE PRIMIRE IN SPATIU A  

    GĂZDUITORULUI DATA IN FATA LUCRATORULUI DIN CADRUL SERVICIULUI DE EVIDENTA, A  

    POLITISTULUI DE SIGURANTA PUBLICA (DE LA POSTURILE DE POLITIE), A NOTARULUI PUBLIC

    ORI A MISIUNII DIPLOMATICE SAU OFICIULUI CONSULAR AL ROMANIEI, INSOTITA DE ACTUL

    DE PROPRIETATE AL ACESTUIA IN VEDEREA STABILIRII DOMICILIULUI SOLICITANTULUI;
 

** CHITANTA REPREZENTÂND CONTRAVALOAREA CĂRŢII DE IDENTITATE: 7 LEI,

     SE ACHITĂ LA CASERIILE DIRECŢIEI FISCALE ALE PRIMARIEI.
** FOTOGRAFIA PENTRU CARTEA DE IDENTITATE SE REALIZEAZĂ ÎN CADRUL SERVICIULUI DE

     EVIDENŢA  POPULAŢIEI, PRIN PRELUAREA UNEI IMAGINI VIDEO, ŞI ESTE INCLUSĂ ÎN PREŢ;
 


NOTĂ:
• ÎN CAZUL ÎN CARE PARINŢII AU DOMICILII DIFERITE, ACEŞTIA VOR DA DECLARAŢIE CU PRIVIRE LA 

   ADRESA UNDE MINORUL ARE DOMICILIUL STABIL;
• ÎN CAZUL ÎN CARE PĂRINŢII SUNT DIVORŢAŢI, SE PREZINTĂ ŞI HOTARAREA JUDECATOREASCĂ 

   DEFINITIVĂ DIN CARE REZULTĂ CUI A FOST ÎNCREDINŢAT MINORUL;
• ÎN CAZUL ÎNCREDINŢĂRII MINORULUI UNUI REPREZENTANT LEGAL, ACESTA TREBUIE SĂ PREZINTE

   HOTĂRÂREA DE ÎNCREDINŢARE TUTELARA (ORIGINALĂ ŞI COPIE) ELIBERATĂ DE AUTORITATEA

   TUTELARĂ DE LA LOCUL DE DOMICILIU;
• DACA SOLICITANTUL NU POATE PREZENTA UNUL SAU MAI MULTE DIN DOCUMENTELE DE MAI SUS,

  ATUNCI I SE VA ELIBERA O CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE - VEZI ACTELE NECESARE PENTRU

  CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE.

 

 

EXPIRARE

 

CONFORM ART. 18 ALIN. 3 DIN O.U.G. 97/2005 : Cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea termenului de

 valabilitate a cărtii de identitate, persoana fizică în cauză ori reprezentantul sau legal are obligaţia să solicite

 SERVICIULUI DE  EVIDENŢA  PERSOANELOR,  eliberarea unei noi cărţi de identitate.

 ( Sancţiunea contravenţională: 40 lei (ron) - 80 lei (ron) ).
 


 DOCUMENTE NECESARE:
 

** CERERE PENTRU ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE;

** ACTUL DE IDENTITATE DETINUT ANTERIOR (IN CAZUL CARTII DE IDENTITATE SE PREZINTA SI CARTEA DE ALEGATOR );
** CERTIFICAT DE NAŞTERE (ORIGINAL ŞI COPIE );
** CERTIFICAT DE CASĂTORIE, (ORIGINAL ŞI COPIE );

** ÎN CAZUL PERSOANELOR CĂSĂTORITE ŞI VĂDUVE-CERTIFICAT DE DECES(ORIGINAL ŞI COPIE)
** HOTĂRÂREA DE DIVORŢ DEFINITIVĂ ŞI IREVOCABILĂ (ACOLO UNDE ESTE CAZUL),

     (ORIGINAL ŞI COPIE);

** DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU, (ORIGINAL ŞI COPIE) :

                       

                 -extras C.F. acesta sa nu fie mai vechi de 30 de zile de la data eliberarii;

                   SAU

                  -adeverinţă de la Registrul agricol de la Primaria unde are domiciliul, aceasta sa nu fie mai   

                   veche de 30 de zile de la data eliberării;

                     SAU

                  -contract de vânzare cumpărare ;

                   SAU

                  -contract de închiriere;etc

                  

     

** IN SITUATIA IN CARE SOLICITANTUL NU ESTE TITULARUL DREPTULUI DE PROPRIETATE

ASUPRA IMOBILULUI, ESTE NECESARA DECLARATIA SCRISA DE PRIMIRE IN SPATIU A

GĂZDUITORULUI DATA IN FATA LUCRATORULUI DIN CADRUL SERVICIULUI DE EVIDENTA, A              POLITISTULUI DE  SIGURANTA PUBLICA (DE LA POSTURILE DE POLITIE), A NOTARULUI PUBLIC

ORI A MISIUNII  DIPLOMATICE SAU OFICIULUI CONSULAR AL ROMANIEI, INSOTITA DE ACTUL DE PROPRIETATE AL ACESTUIA IN VEDEREA STABILIRII DOMICILIULUI SOLICITANTULUI;
 

** ÎN CAZUL ÎN CARE SOLICITANTUL NU ESTE TITULARUL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA 

     LOCUINŢEI SE SOLICITĂ DECLARAŢIE NOTARIALĂ DIN PARTEA PROPRIETARULUI PRIN CARE     ACESTA ESTE DE ACORD CĂ SOLICITANTUL SĂ LOCUIASCĂ ÎN CONTINUARE  LA  ADRESA  DIN  VECHIUL  ACT  DE IDENTITATE;
 

** CONTRAVALOAREA CĂRŢII DE IDENTITATE: 7 LEI,

      SE ACHITĂ LA CASERIILE DIRECŢIEI FISCALE A PRIMĂRIEI.
** FOTOGRAFIA PENTRU CARTEA DE IDENTITATE SE REALIZEAZĂ ÎN CADRUL SERVICIULUI DE

     EVIDENŢA POPULAŢIEI, PRIN PRELUAREA UNEI IMAGINI VIDEO, ŞI ESTE INCLUSĂ ÎN PREŢ;
 


NOTĂ:
 DACA SOLICITANTUL NU POATE PREZENTA UNUL SAU MAI MULTE DIN DOCUMENTELE DE MAI SUS,  

 ATUNCI I SE VA ELIBERA O CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE - VEZI ACTELE NECESARE PENTRU 

 CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE.

 

 

 

PRESCHIMBARE

 

CONFORM  ART. 18  DIN  O.U.G. 97/2005 – Buletinele de identitate ( modelul vechi ) vor fi preschimbate de către 

 serviciile de evidenta a persoanelor.

 DOCUMENTE NECESARE:

** CERERE PENTRU ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE;

** ACTUL DE IDENTITATE DETINUT ANTERIOR (IN CAZUL CARTII DE IDENTITATE SE PREZINTA SI CARTEA DE ALEGATOR );
** CERTIFICAT DE NASTERE (ORIGINAL SI COPIE);
** CERTIFICAT DE CASATORIE, (ORIGINAL SI COPIE);

** ÎN CAZUL PERSOANELOR CĂSĂTORITE ŞI VĂDUVE-CERTIFICAT DE DECES(ORIGINAL ŞI COPIE)
** HOTARAREA DE DIVORT DEFINITIVA SI IREVOCABILA (ACOLO UNDE ESTE CAZUL) (ORIGINAL

SI COPIE)

** DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU (ORIGINAL SI COPIE) :

                          -extras C.F. acesta sa nu fie mai vechi de 30 de zile de la data eliberarii;

                      SAU

                    -adeverinţă de la Registrul agricol de la Primaria unde are domiciliul, aceasta sa nu fie mai   

                     veche de 30 de zile de la data eliberării;

                     SAU

                    -contract de vânzare cumpărare ;

                     SAU

                    -contract de închiriere;etc

 
** ÎN  SITUAŢIA  ÎN CARE SOLICITANTUL  NU  ESTE  TITULARUL  DREPTULUI  DE  PROPRIETATE

    ASUPRA IMOBILULUI, ESTE NECESARA DECLARATIA SCRISA DE PRIMIRE IN SPATIU A  

    GAZDUITORULUI DATA IN FATA LUCRATORULUI DIN CADRUL SERVICIULUI DE EVIDENTA, A  

    POLIŢISTULUI  DE SIGURANŢĂ  PUBLICĂ  (DE LA POSTURILE DE POLIŢIE), A NOTARULUI PUBLIC

    ORI A MISIUNII DIPLOMATICE SAU OFICIULUI CONSULAR AL ROMANIEI, INSOTITA DE ACTUL

    DE  PROPRIETATE AL ACESTUIA IN VEDEREA STABILIRII DOMICILIULUI SOLICITANTULUI;
 

** CONTRAVALOAREA CARTII DE IDENTITATE: 7 LEI,

     SE ACHITA LA CASERIILE DIRECTIEI FISCALE ALE PRIMARIEI;
** FOTOGRAFIA PENTRU CARTEA DE IDENTITATE SE REALIZEAZA IN CADRUL SERVICIULUI DE    

     EVIDENŢA  PERSOANELOR, PRIN PRELUAREA UNEI IMAGINI VIDEO, ŞI  ESTE  INCLUSA  ÎN  PREŢ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMICILIU

 

CONFORM ART. 18 ALIN. 2 DIN OUG 97/2005: Persoana care isi schimba domiciliul este obligata ca, in termen de

  15 zile de la data mutarii la noua adresa, sa se prezinte la SERVICIUL de evidenta a persoanelor pentru eliberarea

  unei noi carti de identitate.
   ( Sanctiunea contraventionala: 40 lei (ron) - 80 lei (ron) ).
 


   DOCUMENTE   NECESARE :
** CERERE PENTRU ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE;

** ACTUL DE IDENTITATE DETINUT ANTERIOR (IN CAZUL CARTII DE IDENTITATE SE PREZINTA SI CARTEA DE ALEGATOR );
** CERTIFICAT DE NASTERE AL SOLICITANTULUI (ORIGINAL SI COPIE)
** CERTIFICAT DE CASATORIE(ORIGINAL ŞI COPIE);

** ÎN CAZUL PERSOANELOR CĂSĂTORITE ŞI VĂDUVE-CERTIFICAT DE DECES(ORIGINAL ŞI COPIE)
** CERTIFICATELE DE NASTERE ALE COPIILOR SUB 14 ANI (ORIGINAL SI COPIE);
 

 ** DOCUMENTUL CU CARE FACE DOVADA STABILIRII DOMICILIULUI ( ORIGINAL ) :

 

                          -extras C.F. acesta sa nu fie mai vechi de 30 de zile de la data eliberarii;

                     SAU

                    -adeverinţă de la Registrul agricol de la Primaria unde are domiciliul, aceasta sa nu fie mai   

                     veche de 30 de zile de la data eliberării;

                     SAU

                    -contract de vânzare cumpărare ;

                     SAU

                    -contract de închiriere;etc

 

** ÎN SITUAŢIA  ÎN  CARE  SOLICITANTUL  NU  ESTE  TITULARUL  DREPTULUI  DE  PROPRIETATE 

    ASUPRA IMOBILULUI, ESTE NECESARA DECLARATIA SCRISA DE PRIMIRE IN SPATIU A 

    GAZDUITORULUI DATA IN FATA LUCRATORULUI DIN CADRUL SERVICIULUI DE EVIDENTA, A 

    POLITISTULUI DE SIGURANTA PUBLICA (DE LA POSTURILE DE POLITIE), A NOTARULUI PUBLIC 

    ORI A MISIUNII DIPLOMATICE SAU OFICIULUI CONSULAR AL ROMANIEI, INSOTITA DE ACTUL

    DE PROPRIETATE AL ACESTUIA IN VEDEREA STABILIRII DOMICILIULUI SOLICITANTULUI;
 

** CONTRAVALOAREA CARTII DE IDENTITATE: 7 LEI ,

     SE ACHITA LA DIRECTIILE FISCALE ALE PRIMĂRIEI;
 

** FOTOGRAFIA PENTRU CARTEA DE IDENTITATE SE REALIZEAZA IN CADRUL SERVICIULUI

     EVIDENŢA  POPULAŢIEI, PRIN PRELUAREA UNEI IMAGINI VIDEO, ŞI  ESTE INCLUSA  ÎN  PREŢ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REŞEDINŢĂ (FLOTANT)

 

CONFORM ART. 30 alin 1 din OUG 97/2005: Persoana care gazduieste o alta persoana, in mod neintrerupt, mai

  mult de 30 DE ZILE, este obligata sa se prezinte la politie sau la SERVICIUL public comunitar de evidenţă a

  persoanelor de  la locul  unde este situat imobilul, pentru inscrierea in cartea de identitate si in documentele de evidenta,

  a mentiunii de   stabilire a  resedintei.
  CONFORM ART. 30 alin 2 din OUG 97/2005 : Mentiunea de stabilire a resedintei se acorda pentru perioada

  solicitată,  dar nu mai mare de un an, si are valabilitate pe timpul cat persoana locuieste la resedinta stabilita.

  La expirarea  acestui termen, persoana poate solicita inscrierea unei noi mentiuni de stabilire a resedintei.
  ( Sanctiunea contraventionala: 75 lei (ron) – 150 lei (ron) ).

  DOCUMENTE  NECESARE:
** CERERE PENTRU INSCRIEREA RESEDINTEI IN CARTEA DE IDENTITATE ;
** ACTUL DE IDENTITATE IN CARE URMEAZA A SE EFECTUA MENTINEA DE RESEDINTA;
** ACTUL DE IDENTITATE AL GAZDUITORULUI ŞI GAYDUITORUL PENTRU SEMNAREA DECLARATIEI           DE PRIMIRE ÎN SPAŢIU;
** DOCUMENTUL DE SPATIU AL SOLICITANTULUI SAU AL GAZDUITORULUI DUPA CAZ

     (ORIGINAL SI COPIE) :

                        

                                 -extras C.F. acesta sa nu fie mai vechi de 30 de zile de la data eliberarii;

                            SAU

                         -adeverinţă de la Registrul agricol de la Primaria unde are domiciliul, aceasta sa nu fie mai   

                         veche de 30 de zile de la data eliberării;

                          SAU

                         -contract de vânzare cumpărare ;

                          SAU

                         -contract de închiriere;etc

 

 

** CEREREA  PENTRU  STABILIREA  REŞEDINTEI  SE COMPLETEZĂ  DE CĂTRE SOLICITANT ŞI

     GĂZDUITOR ŞI SE SEMNEAZĂ  ÎN FAŢA  LUCRĂTORULUI DE EVIDENŢĂ  A  PERSOANEI.

 

 

 

 

SCHIMBARE DE NUME

CONFORM ART. 18 ALIN. 2 DIN OUG 97/2005 :In termen de 15 zile de la modificarea numelui, prenumelui  

  titularului, prenumele parintilor, data sau locul nasterii, ca urmare a casatoriei, divortului sau pe cale administrativa, 

  persoana fizica in cauza ori reprezentantul sau legal are obligatia sa solicite SERVICIULUI de evidenta a persoanelor 

  eliberarea unei noi carti de identitate.
   ( Sanctiunea contraventionala: 40 lei (ron) - 80 lei (ron) ).

  DOCUMENTE NECESARE:

** CERERE  PENTRU  ELIBERAREA  CĂRŢII  DE  IDENTITATE;
** ACTUL DE IDENTITATE DETINUT ANTERIOR (IN CAZUL CARTII DE IDENTITATE SE PREZINTA SI CARTEA DE ALEGATOR );
** CERTIFICAT DE NASTERE (ORIGINAL ŞI COPIE);
** CERTIFICAT DE CASATORIE, DUPA CAZ (ORIGINAL ŞI COPIE);
** CERTIFICATE DE NASTERE ALE COPIILOR SUB 14 ANI (ORIGINAL ŞI COPIE);
** HOTARARE JUDECATOREASCA DEFINITIVA (DUPA CAZ) (ORIGINAL ŞI COPIE) ;
** DECIZIA DE SCHIMBARE A NUMELUI, PRENUMELUI (DUPA CAZ) (ORIGINAL ŞI COPIE);
 -- DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU (ORIGINAL ŞI COPIE)

                         -extras C.F. acesta sa nu fie mai vechi de 30 de zile de la data eliberarii;

                          SAU

                         -adeverinţă de la Registrul agricol de la Primaria unde are domiciliul, aceasta sa nu fie mai    

                         veche de 30 de zile de la data eliberării;

                           SAU

                         -contract de vânzare cumpărare ;

                           SAU

                         -contract de închiriere;etc

 

** ÎN SITUAŢIA ÎN CARE SOLICITANTUL NU ESTE TITULARUL DREPTULUI DE PROPRIETATE 

  ASUPRA IMOBILULUI, ESTE NECESARA DECLARATIA SCRISA DE PRIMIRE IN SPATIU A 

  GAZDUITORULUI DATA IN FATA LUCRATORULUI DIN CADRUL SERVICIULUI DE EVIDENŢĂ, A

  POLIŢISTULUI  DE  SIGURANŢĂ  PUBLICĂ  (DE LA POSTURILE DE POLIŢIE), A NOTARULUI 

  PUBLIC ORI A MISIUNII  DIPLOMATICE  SAU  OFICIULUI  CONSULAR AL ROMÂNIEI, ÎNSOŢITĂ 

  DE ACTUL  DE PROPRIETATE  AL  ACESTUIA  ÎN  VEDEREA  STABILIRII  DOMICILIULUI 

  SOLICITANTULUI;
 

** CONTRAVALOAREA CARTII DE IDENTITATE: 7 LEI,

     SE ACHITA LA DIRECTIILE FISCALE ALE PRIMĂRIEI;
** FOTOGRAFIA PENTRU  CARTEA  DE  IDENTITATE  SE  REALIZEAZĂ ÎN CADRUL BIROULUI      

     EVIDENŢA  POPULAŢIEI, PRIN PRELUAREA UNEI  IMAGINI  ŞI ESTE INCLUSĂ ÎN PREŢ;

NOTĂ:
 DACA SOLICITANTUL NU POATE PREZENTA UNUL SAU MAI MULTE DIN DOCUMENTELE DE MAI SUS, 

 ATUNCI I SE VA ELIBERA O CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE - VEZI ACTELE NECESARE PENTRU 

 CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE.

 

DETERIORARE / PIERDERE / FURT

CONFORM  ART. 18 ALIN. 1 lit. f, g si ALIN. 2 DIN OUG  97/2005 : În termen de 15 zile de la deteriorarea, 

  distrugerea, pierderea sau furtul actului de identitate, persoana fizică în cauza ori reprezentantul sau legal are

  obligaţia sa solicite SERVICIULUI de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate.
  ( Sanctiunea contraventionala: 40 lei (ron) - 80 lei (ron) ).

DOCUMENTE NECESARE:


** CERERE PENTRU ELIBERAREA CARTII DE IDENTITATE;
** CERTIFICAT DE NASTERE (ORIGINAL); (ORIGINAL SI COPIE);
** CERTIFICAT DE CASATORIE, DUPA CAZ (ORIGINAL SI COPIE);

** ÎN CAZUL PERSOANELOR CĂSĂTORITE ŞI VĂDUVE-CERTIFICAT DE DECES(ORIGINAL ŞI COPIE)
** CERTIFICATELE DE NASTERE ALE COPIILOR SUB 14 ANI (ORIGINAL SI COPIE);
** DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA  ADRESEI  DE DOMICILIU (ORIGINAL ŞI COPIE) 

 

                         -extras C.F. acesta sa nu fie mai vechi de 30 de zile de la data eliberarii;

                           SAU

                        -adeverinţă de la Registrul agricol de la Primaria unde are domiciliul, aceasta sa nu fie mai   

                         veche de 30 de zile de la data eliberării;

                          SAU

                         -contract de vânzare cumpărare ;

                          SAU

                         -contract de închiriere;etc

 

 ** ÎN SITUAŢIA ÎN CARE SOLICITANTUL  NU  ESTE  TITULARUL  DREPTULUI  DE  PROPRIETATE 

     ASUPRA  IMOBILULUI, ESTE  NECESARĂ DECLARAŢIA  SCRISĂ  DE PRIMIRE  ÎN  SPAŢIU A 

     GAZDUITORULUI DATA IN FATA LUCRATORULUI DIN CADRUL SERVICIULUI DE EVIDENTA, A

     POLITISTULUI DE SIGURANTA PUBLICA (DE LA POSTURILE DE POLITIE), A NOTARULUI

     PUBLIC ORI A MISIUNII DIPLOMATICE SAU OFICIULUI CONSULAR AL ROMANIEI, ÎNSOŢITĂ     

     DE ACTUL  DE  PROPRIETATE  AL  ACESTUIA  ÎN  VEDEREA  STABILIRII  DOMICILIULUI

     SOLICITANTULUI;
 
** UN DOCUMENT  CU  FOTOGRAFIE  PENTRU  ATESTAREA  IDENTITĂŢII – PERMIS DE CONDUCERE,

     PAŞAPORT (ORIGINAL ŞI COPIE XEROX);
** ÎN CAZUL  FURTULUI, DOVADA OBŢINUTĂ  DE  LA ORGANUL  DE  POLIŢIE  PE RAZA CĂRUIA S-A

     PRODUS FURTUL (ORIGINAL ŞI COPIE  XEROX);
** CARTEA  DE  ALEGĂTOR, DACA E CAZUL  ŞI  NU A FOST PIERDUTĂ, FURATĂ  SAU  DETERIORATĂ;
 

** CONTRAVALOAREA  CĂRŢII  DE  IDENTITATE: 7  LEI ,

      SE ACHITĂ  LA  DIRECŢIILE  FISCALE ALE  PRIMĂRIEI.
** FOTOGRAFIA  PENTRU  CARTEA  DE  IDENTITATE SE REALIZEAZĂ  ÎN  CADRUL  BIROULUI

     EVIDENŢA  POPULAŢIEI, PRIN  PRELUAREA  UNEI  IMAGINI , ŞI  ESTE  INCLUSĂ  ÎN  PREŢ;
 

ATENŢIE :

 

 ** ÎN CAZUL ÎN CARE SOLICITANTUL NU POATE PREZENTA UN ACT OFICIAL VALABIL CU POZA(SA NU FIE MAI VECHI DE 3 ANI) PENTRU A SE PUTEA FACE IDENTIFICAREA,ATUNCI IDENTIFICAREA SE VA FACE DE CATRE POLITIE LA DOMICILIUL DECLARAT.


NOTĂ:
 DACĂ  SOLICITANTUL NU  POATE  PREZENTA  UNUL SAU  MAI  MULTE  DIN  DOCUMENTELE  DE  MAI 

 SUS, ATUNCI  I  SE  VA  ELIBERA O  CARTE  DE IDENTITATE  PROVIZORIE - VEZI  ACTELE  NECESARE  

 PENTRU  CARTEA  DE  IDENTITATE  PROVIZORIE.

 

 

CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE

CONFORM  ART. 19 ALIN. (1) DIN  OUG  97/2005 : Cartea de identitate provizorie se eliberează în cazul în care 

 persoana nu posedă toate documentele necesare în vederea eliberării cărţii de identitate (certificate de stare civilă, 

 document doveditor al domiciliului), precum şi în cazul cetăţenilor români cu domiciliul  în străinătate care locuiesc 

 temporar în România.

 DOCUMENTE NECESARE:


** CERERE  PENTRU  ELIBERAREA CĂRŢII  DE  IDENTITATE;
** ACTUL DE IDENTITATE DETINUT ANTERIOR (IN CAZUL CARTII DE IDENTITATE SE PREZINTA SI CARTEA DE ALEGATOR );
** CERTIFICAT  DE  NAŞTERE - DACĂ NU E PIERDUT; (ORIGINAL  ŞI COPIE);
** CERTIFICAT  DE  CĂSĂTORIE, DUPĂ CAZ – DACĂ  NU  E  PIERDUT; (ORIGINAL ŞI COPIE);

** DOCUMENTUL  CARE  FACE  DOVADA  ADRESEI  DE  DOMICILIU – DACĂ  EXISTĂ;

    (ORIGINAL ŞI COPIE);
 

                    -extras C.F. acesta sa nu fie mai vechi de 30 de zile de la data eliberării;

                     SAU

                    -adeverinţă de la Registrul agricol de la Primaria unde are domiciliul, aceasta sa nu fie mai   

                     veche de 30 de zile de la data eliberării;

                     SAU

                    -contract de vânzare cumpărare ;

                     SAU

                    -contract de închiriere;etc

 

 
         

 

 
** 3  FOTOGRAFII  MARIMEA ¾ CM,  AVÂND  LA  BAZAĂ O  BANDĂ  ALBA  DE 7 mm;
** CONTRAVALOAREA  CĂRŢII  DE  IDENTITATE  PROVIZORII: 1  LEU , SE ACHITĂ  LA  DIRECŢIILE

     FISCALE  ALE  PRIMĂRIEI.
 

 

CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE PT. CETĂŢENII ROMÂNI  DOMICILIAŢI ÎN STRĂINĂTATE, CARE LOCUIESC TEMPORAR  ÎN ROMÂNIA

 

CONFORM  ART  74  din  HG 1375/2006: Ceăţenii români domiciliaţi în străinătate , care doresc să intre în

   posesia unei cărţi de identitate provizorii , în care să fie înscrisă reşedinţa din România unde locuiesc temporar se

   adresează Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor de pe raza căruia au reşedinţa.

   DOCUMENTE NECESARE :


** CEREREA  PENTRU  ELIBERAREA  ACTULUI DE  IDENTITATE  CETĂŢENILOR  ROMÂNI  CU  

      DOMICILIUL  ÎN  STRĂINĂTATE  ŞI   REŞEDINŢA  ÎN  ROMÂNIA ;
** PAŞAPORTUL,  AFLAT  ÎN  TERMEN  DE  VALABILITATE,  CARE  ATESTĂ  STATUTUL DE  

     CETĂŢEAN  ROMÂN  DOMICILIAT  ÎN  STRĂINĂTATE , ORIGINAL  ŞI  COPII  ALE  FILEI

     INFORMATIZATE  ŞI  ALE  FILELOR  DESTINATE  APLICĂRII VIZELOR  ŞI  ŞTAMPILELOR

     AUTORITĂŢILOR  DE  FRONTIERĂ;
**CERTIFICATUL  DE  NAŞTERE  ŞI/SAU  DE  CĂSĂTORIE ,  ELIBERATE  DE  OFICIILE  DE  STARE

     CIVILĂ  ROMÂNE, (ORIGINAL ŞI COPIE);
** HOTĂRÂREA  DE  DIVORTŢ  DEFINITIVĂ  ŞI  IREVOCABILĂ, DUPĂ  CAZ,(ORIGINAL  ŞI  COPIE);

    (RECUNOSCUTA DE INSTANTELE DE JUDECATA DIN ROMANIA);

 

              ** DOVADA  ADRESEI  DE  REŞEDINŢĂ  DIN  ROMÂNIA,  (ORIGINAL ŞI COPIE);
 

                          -extras C.F. acesta sa nu fie mai vechi de 30 de zile de la data eliberarii;

                     SAU

                    -adeverinţă de la Registrul agricol de la Primaria unde are domiciliul, aceasta sa nu fie mai   

                     veche de 30 de zile de la data eliberării;

                     SAU

                    -contract de vânzare cumpărare ;

                     SAU

                    -contract de închiriere;etc

 

 

 ** 3  FOTOGRAFII  MARIMEA ¾ CM,  AVÂND  LA  BAZAĂ O  BANDĂ  ALBA  DE 7 mm;
** CHITANŢĂ ÎN VAL. DE 1 LEU, REPREZENTÂND  CONTRAVALOAREA  CĂRŢII  DE  IDENTITATE

     PROVIZORII, SE ACHITĂ  LA DIRECŢIILE  FISCALE  ALE PRIMĂRIEI;

 

 

STABILIREA  SAU  RESTABILIREA  DOMICILIULUI  ÎN  ROMÂNIA

CONFORM  ART. 61  alin.1 lit. a,b,c, alin. 2, 3, 4 – Cetăţenii români cu domiciliul în stăinătate care doresc să-şi 

 schimbe domiciliul în România se prezintă la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor pe a cărui rază 

 teritorială este situat imobilul unde îşi stabilesc domiciliul.
  DOCUMENTE NECESARE:
*
* CERERE  PENTRU SCHIMBAREA DOMICILIULUI  ÎN  ROMÂNIA
** CERTIFICATUL  ELIBERAT  DE  MINISTERUL  JUSTIŢIEI  ORI  DE  MISIUNILE  DIPLOMATICE  ŞI

     OFICIILE CONSULARE DE CARIERA ALE ROMANIEI IN STRAINATATE , CARE ATESTA CA AU

     DEPUS  JURAMÂNTUL  DE  CREDINŢĂ  FAŢĂ  DE  ROMÂNIA , PENTRU CETĂŢENII  ROMÂNI  SAU

     APATRIZII  CARE  AU  DOBÂNDIT  CETĂŢENIA  ROMÂNĂ, (ORIGINAL ŞI  3 COPII);
** PAŞAPORTUL  ROMÂNESC  VALABIL  SAU  EXPIRAT  ORI  CERTIFICATUL  CONSTATATOR

     PRIVIND  DOBÂNDIREA  CETĂŢENIEI  ROMÂNE, EMIS  DE  MINISTERUL  JUSTIŢIEI  SAU DE

     MISIUNILE  DIPLOMATICE  ŞI  OFICIILE  CONSULARE ALE  ROMÂNIEI  DIN  STRĂINĂTATE , 

     (ORIGINAL  ŞI  COPIE);   PT. PAŞAPORT  SUNT  NECESARE  FILA  INFORMATIZATĂ  ŞI  FILELE 

     DESTINATE  APLICĂRII  VIZELOR  ŞI  ŞTAMPILELOR  AUTORITĂŢILOR  DE  FRONTIERĂ, 

      (ORIGINAL ŞI COPIE);

 ** ÎN SITUAŢIA  ÎN  CARE  SOLICITANTUL NU POATE FACE DOVADA CETĂŢENIEI ROMÂNE  I  SE

     ELIBEREAZĂ  ACTUL  DE  IDENTITATE  NUMAI  DUPĂ  CE  SE  ATESTĂ  DE  CĂTRE  DIRECŢIA

    GENERALĂ  DE  PAŞAPOARTE ,  LA CEREREA  SERVICIULUI  PUBLIC COMUNITAR  DE

     EVIDENŢĂ  A  PERSOANELOR ,  FAPTUL CĂ  SOLICITANTUL  ESTE  CETĂŢEAN  ROMÂN.
** ACTUL DE  IDENTITATE  ŞI/SAU  PAŞAPORTUL, ELIBERATE DE  AUTORITĂŢILE  STRĂINE,

     (ORIGINAL ŞI COPIE); PENTRU PAŞAPORT SUNT NECESARE COPII  ALE  FILEI  

     INFORMATIZATE  ŞI  ALE  FILELOR  DESTINATE  APLICĂRII  VIZELOR  ŞI  ŞTAMPILELOR

     AUTORITĂŢILOR  DE  FRONTIERĂ;
** CHITANŢA  REPREZENTÂND  CONTRAVALOAREA  CĂRŢII  DE IDENTITATE, DACĂ  PERSOANA

     PREZINTĂ  DOCUMENTELE  NECESARE  PENTRU  A  FI PUSĂ  ÎN  LEGALITATE  CU  CARTE  DE

     IDENTITATE – 7 RON, SAU CHITANŢA  REPREZENTÂND  CONTRAVALOAREA CĂRŢII  DE

     IDENTITATE  PROVIZORIE – 1 RON, SE ACHITĂ  LA  DIRECŢIILE  FISCALE  ALE  PRIMĂRIEI.
** CERTIFICATELE DE STARE CIVILĂ PREZENTATE  DE  SOLICITANT TREBUIE  SĂ  FIE  EMISE DE

     OFICIILE DE STARE CIVILĂ  ROMÂNE, IAR PENTRU  HOTARÂRILE  JUDECĂTOREŞTI  PRIVIND

     STATUTUL CIVIL AL TITULARULUI, PRONUNŢATE ÎN STRĂINĂTATE ŞI  INVESTITE CU

     FORMULA  EXECUTORIE, SE PREZINTĂ COPII  TRADU ŞI  LEGALIZATE;
** SOLICITANŢII  A CĂROR  NAŞTERE  SAU CĂSĂTORIE NU A FOST ÎNREGISTRATĂ  ÎN

     REGISTRELE  DE  STARE  CIVILĂ ROMÂNE VOR SOLICITA TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR

     DE STARE  CIVILĂ  OBŢINUTE ÎN STRĂINĂTATE, ATÂT  PENTRU  EI CÂT ŞI PENTRU COPIII

     MINORI;
** ÎN  SITUAŢIA  ÎN CARE NUMAI  UNUL  DINTRE  PĂRINŢI  ÎŞI SCHIMBĂ DOMICILIUL DIN

     STRĂINATĂTE ÎN ROMÂNIA , ÎMPREUNA CU COPIII MINORI, ESTE NECESAR

    CONSIMŢĂMÂNTUL CELUILALT  PĂRINTE , DAT ÎN FORMA  AUTENTICĂ  LA NOTARUL PUBLIC ,

    SAU COPIA HOTĂRÂRII  JUDECĂTOREŞTI  PRIN CARE COPIII AU FOST ÎNCREDINŢAŢI

    PĂRINTELUI CARE ÎŞI SCHIMBĂ DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA, SITUAŢIE ÎN CARE SE DEPUNE

    COPIE A HOTĂRÂRII  JUDECĂTOREŞTI  RĂMASE  DEFINITIVĂ, IREVOCABILĂ, INVESTITĂ  CU

    FORMULA  EXECUTORIE, SE PREZINTĂ  COPII  TRADUSE  ŞI  LEGALIZATE.
** DOCUMENTUL CU CARE  SE FACE DOVADA  ADRESEI  DE  DOMICILIU, (ORIGINAL ŞI COPIE) ;

                 -extras C.F. acesta sa nu fie mai vechi de 30 de zile de la data eliberarii;

                    SAU

                 -adeverinţă de la Registrul agricol de la Primaria unde are domiciliul, aceasta sa nu fie mai   

                  veche de 30 de zile de la data eliberării;

                  SAU

                 -contract de vânzare cumpărare ;

                  SAU

                 -contract de închiriere;etc

 

** ÎN  SITUAŢIA  ÎN  CARE SOLICITANTUL  NU  ESTE  TITULARUL  DREPTULUI  DE  PROPRIETATE

    ASUPRA  IMOBILULUI, ESTE NECESARĂ  DECLARAŢIA  SCRISĂ  DE  PRIMIRE  ÎN  SPATIU A

    GĂZDUITORULUI   DATĂ  ÎN FAŢA  LUCRĂTORULUI  DIN  CADRUL SERVICIULUI  DE EVIDENŢĂ, 

    A POLIŢISTULUI  DE  SIGURANŢĂ  PUBLICĂ (DE LA POSTURILE DE POLIŢIE), A NOTARULUI

    PUBLIC  ORI  A  MISIUNII  DIPLOMATICE  SAU  OFICIULUI  CONSULAR  AL  ROMÂNIEI,

    ÎNSOŢITĂ DE ACTUL DE PROPRIETATE AL ACESTUIA  ÎN  VEDEREA  STABILIRII  DOMICILIULUI    SOLICITANTULUI;
 


http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm
https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/

PRIMĂRIA ORAȘULUI LIPOVA utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată pe www.primarialipova.ro. Vă aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC (”Directiva E-Privacy”) și de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a accestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (”Regulamentul GDPR”).Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si dorim sa confirmi acordul tau.