PRIMARIA LIPOVA

  • Slide 1
  • Slide 4
  • Slide 3
  • Slide 2
  • Slide 5
  • Slide 6
  1. FaceBook
  2. Google Plus
  3. Twitter
  4. Pinterest

PRIMĂRIA LIPOVA

Adresa: Str. N. Balcescu, nr. 26
Lipova, Jud. Arad, Romania
Nr.Tel: 0257-561.133
Nr.Fax: 0257-563.067
Adresa E-mail:
contact@primarialipova.ro
Adresa Website:
www.primarialipova.ro


DETALII » ŞTIRI LOCALE ŞI ANUNȚURI PUBLICE Vezi si altele

DASCĂLUL SFINŢEŞTE LOCUL Liceul „Atanasie Marienescu”- trecut- prezent –viitor.

Joi, 21 Aprilie, 2016    /    1527 accesari


DASCĂLUL SFINŢEŞTE LOCUL
Liceul „Atanasie Marienescu”- trecut- prezent –viitor.

„Omul poate deveni om numai prin educaţie. El nu e nimic decât ceea ce face educaţia din el.”  Immanuel Kant.

Cetatea Şoimoş, Mănăstirea Maria Radna, Podul Marei, Şcoala Greco-Catolică,

actualmente Liceul „Atanasie Marienescu” sunt câteva dintre edificiile care sunt emblematice pentru Lipova, oraşul situat de o parte şi de alta a Mureşului.

            Ce legătură au ele cu educaţia? Unul decesiv, pentru că aşa cum afirma Aristotel: Educarea minţii fără cea a inimii nu este educaţie deloc”, de aceea dorim să facem o incursiune simbolică în trecut, dar şi o analiză a rolului mai mult sau puţin decisiv al dascălilor, (dumneavostră, stimaţi cititori, decideţi),  în evoluţia foştilor elevi ai liceului nostru. Aşadar dascălul a avut alături de preot şi primar un rol decisiv în evoluţia şi prosperitatea unei comunităţi, de aceea azi, în era tehnologiei, ar fi bine să redescoperim importanţa educaţiei pentru evoluţia intelectuală, morală, culturală a noastră şi a copiilor noştri.

Când învăţătorul reuneşte în inima sa dragostea de profesiune şi dragostea de elevi, putem spune că este un învăţător desăvârşit, mărturie sunt în acest sens foştii absolvenţi, actuali dascăli ai Liceului „Atanasie Marienescu”:Drăgan Aliodor, Drăgan Maria, Milosav Adrian, Ususan Cristina, Blaguescu Alina, Teodorescu Gabriel, Flueraş Lavinia, Ianculescu Cristina, Butaciu Carmen, Iercoşan Carmen, Ştefan Alexandra, Suba Valentin, Guţiu Mircea, Lupuţi Ioan, Iovescu Corina, Ginga Alexandru, etc., care ne demonstrează calitatea actului educativ din instituţia noastră. Diversitatea este justficată şi necesară în actul educaţional şi în cel profesional, de aceea printre foşti absolvenţi ai liceului „Atanasie Marienescu” se numără şi alte personalităţi sau profesionişti ai comunităţii locale- domnul Jichici Mircea- actualmente primar, doctori din generaţia mai tânără, ca să ne apropiem uşor de prezent,- Zibileanu Raluca, Ciobanu (Herrling) Andreea, Sulinţan Monica, Micoară Dorina, Neculae Andreea, Bandici Raluca, Lambadarie Ioana (farmacistă), ingineri-Drăgan Florin, Cinchiţă Florin, preotul Jivănescu Vasile, etc.

Intenţia noastră este de a ne reaminti importanţa unei instituţii de învăţământ, a dascălilor şi nu în ultimul rând a părinţilor în evoluţia şi integrarea socială şi profesională a copiilor noştri.

Dacă trecutul este  justificativ demersului nostru, atunci prezentul trebuie să continue buna tradiţie, de aceea şi azi putem să susţinem că încercăm să conferim finalitate, valoare şi diversitate actului educaţional. Rezultatele sunt cele care justifică munca dascălilor şi elevilor, recompensa, satisfacţia,....., dincolo de remuneraţie, dincolo de statutul dascălului contemporan, este aprecirea şi respectul dumneavoastră pentru luminarea minţilor şi sufletelor copiilor în vremuri atât de tulburi.  Bucurie şi împlinire înseamnă aşadar rezulatele copiilor noştri la examenele şi olimpiadele şcolare.

 

Rezultate remarcabile ale elevilor la olimpiade, evenimente şi competiţii din diverse domenii

Anul 2016 a păstrat tradiţia calificării la etapa naţională a olimpiadei de limba engleză a elevei- Csuros Karla din clasa a XI-a B, coordonată de doamnele profesoare Mihăicuţa Anca şi Butaciu Carmen. De asemenea rezultate deosebite la faza judeţeană  au obţinut şi elevii: Mona Denisa,  Sângeorgean Victor şi Pavel Cristina locul al II-lea, Gongea Denisa, Cerce Patricia şi Jicichi Bianca - locul al III-lea, Nicodin Daniel şi Rusu Andrei –menţiune.

În cadrul etapei judeţene a olimpiadei de limba şi literatura română , aceeaşi neobosită şi talentată elevă Csuros Karla, coordonată de doamna profesoară Truţ Daniela a obţinut locul al II-lea, menţiuni au obţinut şi Pavel Cristina- prof. coordonator Guţiu Gianina şi Ardelean Bianca-prof. coordonator-Ianculescu Cristina. De asemenea elevul Marc Darius, coordonat de doamna prof. Opriş Ancuţa a obţinut locul I la concursul de eseuri-„Corupţia ucide”-organizat de Universitatea „Aurel Vlaicu”-Arad.

Fizica se numără printre preocupările elevilor noştri de la profilul real, astfel echipa Smart Time Lipova:Vesalon Luisa, Borcean Rareş, Varga Iulia, Avasilcăi Călin,cordonaţi de domnul profesor Drăgan Aliodor,  a obţinut locul I pentru Proiectul-„Dispozitiv inteligent de economisire a energiei”-28.03.2015.

Pentru anul 2016 participarea la acest proiect este asigurată de elevul Toplean Sebastian cu lucrarea- „Mănuşa inteligentă”, iar pentru anul 2017 – elevii Farncescu Eusebiu şi Cărăbaş Paul vor participa cu „Platforma robotică multifuncţională”.

Geografia şi istoria asigură şi ele diversitatea rezultatelor elevilor de la Liceul „Atanasie Marienescu”, deoarece în spiritul tradiţiei elevii obţin note de 10- Dabija Diana la simularea examenului de bacalureat, coordonată de doamna prof. Szollosi Sofia, iar elevul Moţ Laurenţiu, coordonat de d-na prof. Ususan Cristina a obţinut menţiune la etapa judeţeană a olimpiadei de geografie.

Informatica este cea care are peste 25 de ani de tradiţie în cadrul liceului nostru, rezultatele elevilor la numeroasele concursuri sunt justificative....

Învăţământul tehnic participă în luna mai a fiecărui an școlar la etapa  județeană a concursului  „Valențe culturale în domeniul  Securității și sănătății în muncă”  din concursul național „Ştiu şi aplic- Securitatea și sănătatea muncii se deprinde de pe băncile școlii”.  În mai 2015 profesorii de specialitate Nemeș Dorina și Pancu Emilia au îndrumat echipa școlii formată din elevii  Neacşu Maria, Şoimu Diana, Tillmann Karlo, Daniliuc Abel, eleva Şoimu Diana  obținând mențiune specială. 

În perioada mai- iunie  a fiecărui an școlar se desfășoară  concursul „Cu viaţa mea apăr viaţa”- etapa judeţeană. În iunie 2015 o  echipă îndrumată de  profesor  Nemes Dorina Doina formată din elevii Crișan Cătălin, Suătean Denisa, Stoconi Alin, Tillmann Karlo,  a participat la  concursul „Cu viaţa mea apăr viaţa”- etapa judeţeană, în colaborare cu ISU Arad  şi Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgenţă Lipova.

În martie 2015 Elevii  Blagoescu Darius, Crișan Cătălin,  Alexi Dorin, Anuță Ioan Viorel,  Coconu Cristian și Rista Fănică   din clasa a XI-a C, îndrumați de  profesorii   Nemes Dorina Doina  și Pancu Emilia au  promovat  imaginea şcolii  prin participare  in concursul international „Steps to my future” din cadrul  proiectului  international de parteneriatCO-BUILDING A GOOD GUIDANCE”  realizând  filmul pentru promovarea calificărilor  „tehnician in instalații electrice ”  și  „electrician exploatare joasă tensiune ”.

Deasemenea elevi din cadrul liceului tehnologic  s-au   angajat pe perioada  vacanţei  de vară, corespunzător domeniilor în care se pregătesc,  la S.C.” EVEREL  România” S.R.L., S.C.”AGO MECANIC”S.R.L., S.C.”ALCO-KRAFT”SRL, Lipova,  S.C.” HARTWIG  ”S.R.L.,  S.C. LEONI WIRING SYSTEMS  S.R.L.

Învăţământul pofesional şi tehnic nu numai că are tradiţie, dar le şi oferă elevilor posibilitatea de a obţine un loc de muncă pe plan local cu generoasa contribuţie a agenţilor locali, dornici de a-şi forma persoane calificate în domenii solicitate de piaţa muncii.

Opţiuni de formare profesională  iniţială la Liceul „ATANASIE MARIENESCU” pentru anul şcolar 2016-2017

 

Liceul  „ATANASIE MARIENESCU” oferă elevilor pentru anul şcolar 2016-2017 oportunitatea de continuare a studiilor după clasa a VIII-a prin  liceu teoretic  sau liceu tehnologic și  învăţământ profesional. În cadrul liceului teoretic elevii pot alege la  profilul real clasa cu  specializarea   „Matematică -informatică, intensiv informatică” sau  la profilul uman   clasa cu  specializarea   „Filologie - intensiv limba engleză”. Pentru liceul tehnologic profil tehnic elevii pot opta pentru calificarea profesională  „tehnician prelucrari mecanice”, iar la învăţământul profesional pentru calificarea „electrician exploatare joasă tensiune”. De asemenea sunt  în curs demersuri pentru obținerea autorizării calificărilor „frezor- rabotor- mortezor” și „sculer-matrițer” pentru școlarizarea elevilor  începând cu anul  școlar 2016-2017

Atât la  liceu tehnologic cât și la învăţământ profesional  elevii obţin certificate de calificare profesională valabile în România şi în Uniunea Europeană. În cadrul programului Erasmus+  elevii pot participa în proiecte internaționale Leonardo da Vinci- mobilități, parteneriat   din fonduri europene pentru efectuarea practicii  precum și în proiectul internațional …..de promovare a școlii .

Pentru învățământul liceal tehnic și profesional elevii beneficiază de dotările din  clădirea nouă cu laboratoare electrotehnică – electronică şi mecanică,  ateliere de electrotehnică, mecanică şi prelucrare prin aşchiere, obținute din fonduri europene prin programul  Phare TVET 2004-2006. Utilizează  echipamente și aplicații software de specialitate pentru domeniile electric și  mecanică, inclusiv tehnologii moderne de prelucrare prin așchiere pe mașini cu comandă numerică.

Şcoala are încheiate acorduri cadru în domeniile electric, mecanică cu S.C. „Everel Romania” S.R.L. , S.C. „Alco-Kraft” S.R.L.,  S.C. „Robac Industries ” S.R.L., S.C. „Ago Mecanic” S.R.L. ,  S.C. „Hartwig” S.R.L. din Lipova  pentru  efectuarea practicii în condiţii reale în sistem dual de pregătire – în şcoală şi la operatorul  economic.

Pot opta pentru învăţământul  profesional de 3 ani elevii clasei a  VIII-a din anul școlar  2015-2016 şi elevii care au absolvit clasa a VIII-a in anii anteriori, accesul acestora  nefiind  limitat de vârsta de 18 ani  la înscriere  la cursuri de zi. 

Ca avantaj, elevii care optează pentru învăţământul profesional beneficiaza de bursa profesională de 200 lei lunar în conformitate cu prevederile legale. Ca stimulente pentru elevi, în funcţie de domeniul de pregătire,  operatorul  economic partener de practică acorda  acestora bursă de studii suplimentară în valoare de 200 lei/lună/practicant pentru anul I de studiu, de 250 lei/lună/practicant pentru anul II de studiu, respectiv de 300 lei/lună/practicant pentru anul III de studiu, pe perioada studiilor.

Deasemenea pe durata pregătirii practice la  partenerul de practică, acesta acordă   elevilor o zilnic o suma sau o masa  caldă  în condiţiile legii,  de maxim 200 lei lunar atât la  învăţământ profesional cât și la liceu tehnologic.

Prin dobândirea de competenţe specifice meseriei   prin accent pe pregătire practică la operatorul  economic,  elevilor  li se oferă posibilitatea angajarii atât după absolvire cât și la cerere în afara programului școlar după vârsta împlinirea vârstei de 15 ani.

Informaţii suplimentare  pot fi obţinute la sediul Liceului „ATANASIE MARIENESCU” din Lipova, str. Nicolae Titulescu , nr. 1, tel. 0257- 563121. 

În săptămâna „Școala altfel” și în perioada imediat următoare,  vor fi organizate întâlniri între partenerii de practică, părinţi şi elevi  în scopul cunoaşterii reciproce şi  a informării privind posibilităţile evoluţiei salariale, în cazul optării ulterioare, după absolvire,  pentru angajare la aceşti operatori  economici.

 Ing. prof. Nemeş Dorina

 

Muzica, arta, teatrul şi sportul sunt şi ele prezente în viaţa elevilor noştri. Trupa de teatru a şcolii,  precum şi corul coordonat de d-na prof. Zelenin Ioana fructifică talentele artistice ale pasionaţilor de frumos, iar activităţile sportive variate justifică proverbul:”Mens sana in corpore sano”.

În spiritul legăturilor dintre trecut-prezent-viitor să nu uităm importanţa calităţii

profesorului şi a educaţiei elevului pentru a afla cheia reuşitei.

 

 

Prof. Guţiu Gianina

Alte imagini:

http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm
https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/

PRIMĂRIA ORAȘULUI LIPOVA utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată pe www.primarialipova.ro. Vă aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC (”Directiva E-Privacy”) și de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a accestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (”Regulamentul GDPR”).Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si dorim sa confirmi acordul tau.