PRIMARIA LIPOVA

 • Slide 1
 • Slide 4
 • Slide 3
 • Slide 2
 • Slide 5
 • Slide 6
 • Slide 7
 • Slide 8
 • Slide 9
 • Slide 10
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 1. FaceBook
 2. Google Plus
 3. Twitter
 4. Pinterest

PRIMĂRIA LIPOVA

Adresa: Str. N. Balcescu, nr. 26
Lipova, Jud. Arad, Romania
Nr.Tel: 0257-561.133
Nr.Fax: 0257-563.067
Adresa E-mail:
contact@primarialipova.ro
Adresa Website:
www.primarialipova.ro


Centrul de Informare Turistică

 1. Prezentare
 2. Noutati
 3. Galerie FotoInformatii de contact:

Centrul  Naţional de Informare şi Promovare Turistică Lipova

Adresa: Str. V.Bugariu, nr.6, Lipova, 315400 România‎, Jud. Arad

Contact: tel.: 0257/561008

E-mail: contact@turismlipova.ro

Website: http://turismlipova.ro/liste-cnitp/

Persoane de contact : Ardelean Emanuela, Feneşan Lucian

 


Prezentare:

Centrul  Naţional de Informare şi Promovare Turistică Lipova

 

Adresa: Str. V.Bugariu, nr.6, Lipova, 315400 România‎, Jud. Arad

Contact: tel.: 0257/561008

E-mail: contact@turismlipova.ro

Website: http://turismlipova.ro/liste-cnitp/

Persoane de contact : Ardelean Emanuela, Feneşan Lucian

 

Proiectul de „Reabilitare şi modernizare clădire pentru amenajarea unui centru naţional de informare şi promovare turistică în oraşul Lipova" a fost finalizat în luna februarie a anului 2016, când a avut loc şi conferinţa de presă la Primăria Oraşului Lipov- în data da 18.02. 2016.

Lucrările pentru realizarea acestui nou centru în oraşul Lipova au fost demarate în luna aprilie  a anului 2015, durata de implementare fiind de 9 luni.

Proiectul s-a desfăşurat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 — Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 — 'Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică', Operaţiunea — Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora.

Misiunea CNIPT Lipova este de a promova localitatea Lipova și ariile  învecinate în scopul de a atrage cât mai mulți turiști în zonă prin mijloace moderne  și usor utilizabile.

Realizarea proiectului  conduce la creșterea numărului de turiști din zonă și implicit  la multiplicarea serviciilor ( directe și conexe) oferite acestora :cazare (pensiuni turistice), alimentație publică (restaurante), transport, comerț, cultură (muzee), producție (  creșterea numărului de produse realizate de meștesugarii locali în scopul vânzării acestora). Efectul imediat  va fi apariția noilor agenți economici și a unui număr  în creștere de locuri de muncă rezultând o creștere impliciăa a calității vieții locuitorilor din zonă.

CNIPT Lipova este integrat în rețeaua națională de centre de informare reușind astfel să ofere cât mai multe informații turiștilor interesați de zona Lipova. Totodată  cu ajutorul paginii WEB  a CNIPT turiștii au informații despre obiectivele turistice ale zonei, despre  flora și fauna zonei, despre traseele tematice care pot fi parcurse, despre posibilitățile de recreere în zonă, depre posibilitățile de cazare, despre tradiții,  despre meșteșugurile practicate etc.

 

 

 

 

CE  CUPRINDE  CNIPT  LIPOVA :     

 •  CNIPT dispune de mai multe încăperi:
 • Sala de primire a turiștilor în care turiștii vor fi informați de către angajații CNIPT despre obiectivele turistice care pot fi vizitate în zonă, despre obiceiurile socio-culturale etc. Totodată în această sală  turiștii vor avea la dispoziție pliante, broșuri, hărți  etc. pentru o informare suplimentară și pentru o eventuală stabilire a unor trasee temetice pe care doresc să le parcurgă.
 • În Sala Media turiștii, atât cei care nu sunt hotărâți ce să viziteze în zonă dar și cei care nu au suficient timp la dispoziție pentru a vizita cât mai multe obiective sau pentru a participa la diverse manifestări, vor avea ocazia să urmărească un film documentar ( cca. 30 min) despre zona în care se află, istoricul acesteia, flora, fauna, datinile păstrate, meșteșugurile practicate în zonă etc.
 • În Sala principală de expoziții obiecte meșteșugărești turiștii vor putea admira  diverse obiecte tradiționale din zonă, cum ar fi obiecte sculptate, portul popular din diverse perioade istorice ale zonei și alte obiecte  specifice zonei.

Grupurile mai mari de turiști, care doresc să străbată anumite trasee tematice, sunt invitate de către angajați, fie în sala de cursuri de meșteșugărit-atunci când nu se desfășoară cursuri- fie în sala media- atunci când nu se vizionează de către alți turiști filmul documentar- pentru a stabili împreună ce trasee doresc să parcurgă. Totodată personalul angajat în cadrul CNIPT, în cazul în care se dorește, pot însoți grupul de turiști pe trasee pentru a le oferii informații suplimentare despre locurile și obiectivele ce vor fi vizitate.

CNIPT Lipova  pune la dispoziția turiștilor  mijloace de informare  începând de la hărți și broșuri până la mijloace  moderne precum punerea la dispoziție de CD-uri  informațioanale sau chiar oferirea posibilității vizionării unui film documentar în sala multimedia amenajată special în incinta acestuia. Astfel turiștii care nu sunt hotărâți ce trasee tematice să viziteze, sau turiștii care nu au suficient timp pentru a vizita cât  mai multe obiective turistice pot viziona acest film care le va oferii informațiile dorite.

„Implementarea proiectului va conduce la creşterea numărului de turişti din localitatea Lipova şi din zonele învecinate ca urmare a îmbunătăţirii vizibilităţii regiunii şi a creşterii accesibilităţii vizitatorilor la instrumente moderne de informare şi promovare realizate în cadrul proiectului, precum un centru de informare turistică modern, amplasat în centrul oraşului Lipova, angajarea şi instruirea de personal specializat în oferirea de servicii de informare turistică, prezentarea de materiale specifice (hărţi, pliante, CD-uri etc.) sau realizarea de programe informatice specifice turismului", a declarat primarul oraşului Lipova, Mircea Jichici.

Un nou Centru National de Informare si Promovare Turistica în orasul Lipova

Joi, 18 Februarie, 2016    /    946 accesari


Un nou proiect frumos si benefic orasului Lipova, a fost finalizat la începutul acestei luni, rezultatul acestuia fiind un nou Centru de Informare si Promovare Turistica în Orasul Lipova.
Lucrarile pentru realizarea acestui nou centru în orasul Lipova au fost demarate în luna aprilie  a anului 2015, durata de implementare fiind de 9 luni.
Conferinta de presa pentru anuntarea finalizarii proiectului de „Reabilitare si modernizare cladire pentru amenajarea unui centru national de informare si promovare turistica în orasul Lipova" a avut loc la Primaria Orasului Lipova, în cursul zilei de joi, 18 februarie 2016.
În cadrul conferintei de presa au fost prezenti alaturi de Primarul orasului Lipova – Iosif Mircea Jichici si viceprimarul Vasile Dodon, Petru Cocis – manager de proiect, reprezentanti ai mass-media locala, precum si alti reprezentanti din cadrul Primariei si Consiliului Local al Orasului Lipova . Cu aceasta ocazie, au fost prezentate informatii generale, caracteristicile si obiectivele urmarite prin realizarea acestui proiect în Orasul Lipova.
Misiunea CNIPT Lipova este de a promova localitatea Lipova si ariile  învecinate în scopul de a atrage cât mai multi turisti în zona prin mijloace moderne  si usor utilizabile.
Realizarea proiectului  conduce la cresterea numarului de turisti din zona si implicit  la multiplicarea serviciilor ( directe si conexe) oferite acestora :cazare (pensiuni turistice), alimentatie publica (restaurante), transport, comert, cultura (muzee), productie (  cresterea numarului de produse realizate de mestesugarii locali în scopul vânzarii acestora). Efectul imediat  va fi aparitia noilor agenti economici ti a unui numar  în crestere de locuri de munca rezultând o crestere impliciata a calitatii vietii locuitorilor din zona.
CNIPT Lipova este integrat în reteaua nationala de centre de informare reusind astfel sa ofere cât mai multe informasii turistilor interesati de zona Lipova. Totodata  cu ajutorul paginii WEB  a CNIPT turistii au informatii despre obiectivele turistice ale zonei, despre  flora si fauna zonei, despre traseele tematice care pot fi parcurse, despre posibilitatile de recreere în zona, depre posibilitatile de cazare, despre traditii,  despre mestesugurile practicate etc.

 

CE  CUPRINDE  CNIPT  LIPOVA :      
-     CNIPT dispune de mai multe încaperi:
•    Sala de primire a turistilor în care turistii vor fi informati de catre angajatii CNIPT despre obiectivele turistice care pot fi vizitate în zona, despre obiceiurile socio-culturale etc. Totodata în aceasta sala  turistii vor avea la dispozitie pliante, brosuri, harti  etc. pentru o informare suplimentara si pentru o eventuala stabilire a unor trasee temetice pe care doresc sa le parcurga.
•    În Sala Media turistii, atât cei care nu sunt hotarâti ce sa viziteze în zona dar si cei care nu au suficient timp la dispozitie pentru a vizita cât mai multe obiective sau pentru a participa la diverse manifestari, vor avea ocazia sa urmareasca un film documentar ( cca. 30 min) despre zona în care se afla, istoricul acesteia, flora, fauna, datinile pastrate, me?te?ugurile practicate în zona etc.
•    În Sala principala de expozitii obiecte mestesugaresti turistii vor putea admira  diverse obiecte traditionale din zona, cum ar fi obiecte sculptate, portul popular din diverse perioade istorice ale zonei si alte obiecte  specifice zonei.
Grupurile mai mari de turisti, care doresc sa strabata anumite trasee tematice, sunt invitate de catre angajati, fie în sala de cursuri de mestesugarit-atunci când nu se desfasoara cursuri- fie în sala media- atunci când nu se vizioneaza de catre alti turisti filmul documentar- pentru a stabili împreuna ce trasee doresc sa parcurga. Totodata personalul angajat în cadrul CNIPT, în cazul în care se doreste, pot însoti grupul de turitsi pe trasee pentru a le oferii informatii suplimentare despre locurile si obiectivele ce vor fi vizitate.
CNIPT Lipova  pune la dispozitia turistilor  mijloace de informare  începând de la harti si brosuri pâna la mijloace  moderne precum punerea la dispozitie de CD-uri  informatioanale sau chiar oferirea posibilitatii vizionarii unui film documentar în sala multimedia amenajata special în incinta acestuia. Astfel turistii care nu sunt hotarâti ce trasee tematice sa viziteze, sau turistii care nu au suficient timp pentru a vizita cât  mai multe obiective turistice pot viziona acest film care le va oferii informatiile dorite.
„Implementarea proiectului va conduce la cresterea numarului de turisti din localitatea Lipova si din zonele învecinate ca urmare a îmbunatatirii vizibilitatii regiunii si a cresterii accesibilitatii vizitatorilor la instrumente moderne de informare si promovare realizate în cadrul proiectului, precum un centru de informare turistica modern, amplasat în centrul orasului Lipova, angajarea si instruirea de personal specializat în oferirea de servicii de informare turistica, prezentarea de materiale specifice (harti, pliante, CD-uri etc.) sau realizarea de programe informatice specifice turismului", a declarat primarul orasului Lipova, Mircea Jichici.

 • Cladirea Centrului National de Informare si Promovare Turistica Lipova - privire din faţă
  Cladirea Centrului National de Informare si Promovare Turistica Lipova - privire din faţă
 • CONFERINTA DE PRESA CNIPT LIPOVA
  CONFERINTA DE PRESA CNIPT LIPOVA
 • Detaliu usa interioara Centrul de informare turistica
  Detaliu usa interioara Centrul de informare turistica
 • Imagine din curtea CNIPT Lipova
  Imagine din curtea CNIPT Lipova
 • Incapere din interiorul Centrului de informare turistica
  Incapere din interiorul Centrului de informare turistica
 • Interior Centrul de Informare turistica Lipova
  Interior Centrul de Informare turistica Lipova
 • Interior CNIPT LIPOVA
  Interior CNIPT LIPOVA
 • Interior renovat complet la Centrul de informare turistica Lipova
  Interior renovat complet la Centrul de informare turistica Lipova
 • Peretele de pe fatada cladirii cu o inscriptie foarte veche a cladirii de tip seccesion
  Peretele de pe fatada cladirii cu o inscriptie foarte veche a cladirii de tip seccesion
 • Sala principala din interiorul CNIPT LIPOVA
  Sala principala din interiorul CNIPT LIPOVA
 • Scara de la intrarea principala a CNIPT Lipova
  Scara de la intrarea principala a CNIPT Lipova

http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm
https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/

PRIMĂRIA ORAȘULUI LIPOVA utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată pe www.primarialipova.ro. Vă aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC (”Directiva E-Privacy”) și de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a accestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (”Regulamentul GDPR”).Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si dorim sa confirmi acordul tau.