PRIMARIA LIPOVA

 • Slide 1
 • Slide 4
 • Slide 3
 • Slide 2
 • Slide 5
 • Slide 6
 • Slide 7
 • Slide 8
 • Slide 9
 • Slide 10
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 1. FaceBook
 2. Google Plus
 3. Twitter
 4. Pinterest

PRIMĂRIA LIPOVA

Adresa: Str. N. Balcescu, nr. 26
Lipova, Jud. Arad, Romania
Nr.Tel: 0257-561.133
Nr.Fax: 0257-563.067
Adresa E-mail:
contact@primarialipova.ro
Adresa Website:
www.primarialipova.ro


Centrul de Informare Turistică

 1. Prezentare
 2. Noutati
 3. Galerie FotoInformatii de contact:

Centrul  Naţional de Informare şi Promovare Turistică Lipova

Adresa: Str. V.Bugariu, nr.6, Lipova, 315400 România‎, Jud. Arad

Contact: tel.: 0257/561008

E-mail: contact@turismlipova.ro

Website: http://turismlipova.ro/liste-cnitp/

Persoane de contact : Ardelean Emanuela, Feneşan Lucian

 


Prezentare:

Centrul  Naţional de Informare şi Promovare Turistică Lipova

 

Adresa: Str. V.Bugariu, nr.6, Lipova, 315400 România‎, Jud. Arad

Contact: tel.: 0257/561008

E-mail: contact@turismlipova.ro

Website: http://turismlipova.ro/liste-cnitp/

Persoane de contact : Ardelean Emanuela, Feneşan Lucian

 

Proiectul de „Reabilitare şi modernizare clădire pentru amenajarea unui centru naţional de informare şi promovare turistică în oraşul Lipova" a fost finalizat în luna februarie a anului 2016, când a avut loc şi conferinţa de presă la Primăria Oraşului Lipov- în data da 18.02. 2016.

Lucrările pentru realizarea acestui nou centru în oraşul Lipova au fost demarate în luna aprilie  a anului 2015, durata de implementare fiind de 9 luni.

Proiectul s-a desfăşurat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 — Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 — 'Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică', Operaţiunea — Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora.

Misiunea CNIPT Lipova este de a promova localitatea Lipova și ariile  învecinate în scopul de a atrage cât mai mulți turiști în zonă prin mijloace moderne  și usor utilizabile.

Realizarea proiectului  conduce la creșterea numărului de turiști din zonă și implicit  la multiplicarea serviciilor ( directe și conexe) oferite acestora :cazare (pensiuni turistice), alimentație publică (restaurante), transport, comerț, cultură (muzee), producție (  creșterea numărului de produse realizate de meștesugarii locali în scopul vânzării acestora). Efectul imediat  va fi apariția noilor agenți economici și a unui număr  în creștere de locuri de muncă rezultând o creștere impliciăa a calității vieții locuitorilor din zonă.

CNIPT Lipova este integrat în rețeaua națională de centre de informare reușind astfel să ofere cât mai multe informații turiștilor interesați de zona Lipova. Totodată  cu ajutorul paginii WEB  a CNIPT turiștii au informații despre obiectivele turistice ale zonei, despre  flora și fauna zonei, despre traseele tematice care pot fi parcurse, despre posibilitățile de recreere în zonă, depre posibilitățile de cazare, despre tradiții,  despre meșteșugurile practicate etc.

 

 

 

 

CE  CUPRINDE  CNIPT  LIPOVA :     

 •  CNIPT dispune de mai multe încăperi:
 • Sala de primire a turiștilor în care turiștii vor fi informați de către angajații CNIPT despre obiectivele turistice care pot fi vizitate în zonă, despre obiceiurile socio-culturale etc. Totodată în această sală  turiștii vor avea la dispoziție pliante, broșuri, hărți  etc. pentru o informare suplimentară și pentru o eventuală stabilire a unor trasee temetice pe care doresc să le parcurgă.
 • În Sala Media turiștii, atât cei care nu sunt hotărâți ce să viziteze în zonă dar și cei care nu au suficient timp la dispoziție pentru a vizita cât mai multe obiective sau pentru a participa la diverse manifestări, vor avea ocazia să urmărească un film documentar ( cca. 30 min) despre zona în care se află, istoricul acesteia, flora, fauna, datinile păstrate, meșteșugurile practicate în zonă etc.
 • În Sala principală de expoziții obiecte meșteșugărești turiștii vor putea admira  diverse obiecte tradiționale din zonă, cum ar fi obiecte sculptate, portul popular din diverse perioade istorice ale zonei și alte obiecte  specifice zonei.

Grupurile mai mari de turiști, care doresc să străbată anumite trasee tematice, sunt invitate de către angajați, fie în sala de cursuri de meșteșugărit-atunci când nu se desfășoară cursuri- fie în sala media- atunci când nu se vizionează de către alți turiști filmul documentar- pentru a stabili împreună ce trasee doresc să parcurgă. Totodată personalul angajat în cadrul CNIPT, în cazul în care se dorește, pot însoți grupul de turiști pe trasee pentru a le oferii informații suplimentare despre locurile și obiectivele ce vor fi vizitate.

CNIPT Lipova  pune la dispoziția turiștilor  mijloace de informare  începând de la hărți și broșuri până la mijloace  moderne precum punerea la dispoziție de CD-uri  informațioanale sau chiar oferirea posibilității vizionării unui film documentar în sala multimedia amenajată special în incinta acestuia. Astfel turiștii care nu sunt hotărâți ce trasee tematice să viziteze, sau turiștii care nu au suficient timp pentru a vizita cât  mai multe obiective turistice pot viziona acest film care le va oferii informațiile dorite.

„Implementarea proiectului va conduce la creşterea numărului de turişti din localitatea Lipova şi din zonele învecinate ca urmare a îmbunătăţirii vizibilităţii regiunii şi a creşterii accesibilităţii vizitatorilor la instrumente moderne de informare şi promovare realizate în cadrul proiectului, precum un centru de informare turistică modern, amplasat în centrul oraşului Lipova, angajarea şi instruirea de personal specializat în oferirea de servicii de informare turistică, prezentarea de materiale specifice (hărţi, pliante, CD-uri etc.) sau realizarea de programe informatice specifice turismului", a declarat primarul oraşului Lipova, Mircea Jichici.

ANUNT Primaria orasului Lipova organizeaza concurs de ocupare a doua posturi vacante în regim contractual:

Joi, 30 Iunie, 2016    /    889 accesari


 

ANUNT


Primaria orasului Lipova organizeaza concurs de ocupare a doua posturi vacante în regim contractual:

         – agent turism (S) – Centrul de Informare si Promovare Turistica,
         – ghid turistic (M) – Centrul de Informare si Promovare Turistica.

Poate participa la concursul de recrutare persoana care îndeplineste urmatoarele conditii:

Conditii generale:
            Agent turism
- studii universitare sau superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta;
- cunoasterea limbii engleze si limbii germane;
- absolvent al unui curs de agent turism absolvit cu Certificat/adeverinta de calificare profesionala recunoscut de M.M.F.P.S.P.V si M.E.N.;
- abilitati operare PC.
        Ghid turistic
- studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat;
- cunoasterea limbii engleze;
- absolvent al unui curs de agent turism absolvit cu Certificat de calificare profesionala recunoscut de M.M.F.P.S.P.V si M.E.N.;
- abilitati operare PC.

Dosarele de înscriere vor contine urmatoarele acte:
Pentru înscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
         a) cerere de înscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
         b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
         c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta îndeplinirea conditiilor specifice;
        d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea în munca, în meserie si/sau în specialitatea studiilor;
        e) cazierul judiciar
        f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
        g) curriculum vitae.  
     Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, în clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
     Actele prevazute la lit. b), c) si h) vor fi prezentate si în original în vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Concursul consta în:

•    depunerea dosarelor de înscriere se depun în termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii anuntului în Monitorul Oficial (30.06.2016 – 13.07.2016);
•    selectia dosarelor de înscriere se face în maximum 2 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor  (14.07.2016 – 15.07.2016);
•    contestatiile cu privire la rezultatul selectiei dosarelor de înscriere se depun la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor în termen de o zi de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor;
•    proba scrisa – programata în data de 25.07.2016 , ora 10.00;
•    interviul – programat în data de 27.07.2016, ora 14.00.

Bibliografia se afiseaza la sediul Primariei orasului Lipova.
        Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0257/561133 si  Compartiment Resurse Umane.

BIBLIOGRAFIE

 

 

I. Bibliografie – post de natură contractuală – agent turism:

 

 1. Legea nr.215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 3. Ordonanța nr.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România cu modificările şi completările ulterioare;
 4. H.G. nr.20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice,
 5. Norme Metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licențelor și brevetelor de turism.

 

 

 1. Bibliografie – post de natură contractuală – ghid turism:

 

1. Legea nr.215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;

3. Ordonanța nr.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România cu modificările şi completările ulterioare.

 

 • Cladirea Centrului National de Informare si Promovare Turistica Lipova - privire din faţă
  Cladirea Centrului National de Informare si Promovare Turistica Lipova - privire din faţă
 • CONFERINTA DE PRESA CNIPT LIPOVA
  CONFERINTA DE PRESA CNIPT LIPOVA
 • Detaliu usa interioara Centrul de informare turistica
  Detaliu usa interioara Centrul de informare turistica
 • Imagine din curtea CNIPT Lipova
  Imagine din curtea CNIPT Lipova
 • Incapere din interiorul Centrului de informare turistica
  Incapere din interiorul Centrului de informare turistica
 • Interior Centrul de Informare turistica Lipova
  Interior Centrul de Informare turistica Lipova
 • Interior CNIPT LIPOVA
  Interior CNIPT LIPOVA
 • Interior renovat complet la Centrul de informare turistica Lipova
  Interior renovat complet la Centrul de informare turistica Lipova
 • Peretele de pe fatada cladirii cu o inscriptie foarte veche a cladirii de tip seccesion
  Peretele de pe fatada cladirii cu o inscriptie foarte veche a cladirii de tip seccesion
 • Sala principala din interiorul CNIPT LIPOVA
  Sala principala din interiorul CNIPT LIPOVA
 • Scara de la intrarea principala a CNIPT Lipova
  Scara de la intrarea principala a CNIPT Lipova

http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm
https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/

PRIMĂRIA ORAȘULUI LIPOVA utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată pe www.primarialipova.ro. Vă aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC (”Directiva E-Privacy”) și de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a accestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (”Regulamentul GDPR”).Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si dorim sa confirmi acordul tau.