PRIMARIA LIPOVA

 • Slide 1
 • Slide 4
 • Slide 3
 • Slide 2
 • Slide 5
 • Slide 6
 1. FaceBook
 2. Google Plus
 3. Twitter
 4. Pinterest

PRIMĂRIA LIPOVA

Adresa: Str. N. Balcescu, nr. 26
Lipova, Jud. Arad, Romania
Nr.Tel: 0257-561.133
Nr.Fax: 0257-563.067
Adresa E-mail:
contact@primarialipova.ro
Adresa Website:
www.primarialipova.ro


DETALII » ŞTIRI LOCALE ŞI ANUNȚURI PUBLICE Vezi si altele

”ANUNȚ - Primăria oraşului Lipova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante (perioadă nedeterminată)”

Vineri, 15 Noiembrie, 2019    /    146 accesari


     Descarca documentele PDF:

 

Primăria oraşului Lipova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante (perioadă nedeterminată):

 

 1. O funcţie de execuţie de consilier  clasa I, gr. asistent în cadrul Serviciului Urbanism A.T. și Autorizări Transporturi – Compartimentul Administrarea Domeniului Public şi Privat;

          Condiţii generale: - conform art. 465 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu completările ulterioare,

          Condiţii specifice:

                - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, sau echivalentă, în domeniul științe administrative, specializarea administrație publică;

                - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an.

         2. O funcţie publică de execuţie de consilier clasa I gr. superior în cadrul Serviciului Buget, Finanțe, Contabilitate – Compartimentul Impozite și Taxe Locale,

          Condiţii generale: - conform art. 465 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu completările ulterioare,     

          Condiţii specifice:

                  - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, sau echivalentă, în domeniul științe economice;

                 - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 7 ani.         

          3. O funcţie publică de execuţie de consilier clasa I gr. principal în cadrul Direcției de Asistență Socială – Compartimentul Servicii Sociale,          

          Condiţii generale: - conform art. 465 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu completările ulterioare,    

         

 

          Condiţii specifice:

                  - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, sau echivalentă;

                 - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani.

 

       4. Probele stabilite pentru concurs:

               1. Selecția dosarelor se face în termen de 5 zile lucrătoare de la ultima zi de depunere a dosarelor de concurs;

               2. Proba scrisă în data de 16.12.2016, ora 10.00 la sediul Primăriei orașului Lipova;

               3. interviul se va susține în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei orașului Lipova.

      Publicarea anunțului se va asigura începând cu data de 15.11.2019 pe site-ul Primăriei orașului Lipova, www.primarialipova.ro și pe site-ul ANFP.

       Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei orașului Lipova, str. N.Bălcescu nr.26, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe site-ul primăriei, începând cu data de 15.11.2019 până la data de 04.12.2019 și vor conține obligatoriu documentele prevăzute la art.49 alin.1 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificărle și completările ulterioare.

 

Dosarele de înscriere vor conţine următoarele acte:

 

a) formularul de înscriere se pune la dispoziția candidaților de către Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei orașului Lipova;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şialtor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

e)copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f) adeverinţă care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) cazierul judiciar;

h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia;

       Formatul standard al adeverințelor prevăzute la lit. e) este cel prevăzut de anexa nr. 2Ddin H.G. nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare, iar în cazul adeverințelor care au un alt format decât cel menționat, acestea trebuie să conțină: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

       Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

      Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

      Documentul prevăzut la lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

        Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0257/561133 şi Compartiment Resurse Umane.


http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm
https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/

PRIMĂRIA ORAȘULUI LIPOVA utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată pe www.primarialipova.ro. Vă aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC (”Directiva E-Privacy”) și de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a accestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (”Regulamentul GDPR”).Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si dorim sa confirmi acordul tau.