PRIMARIA LIPOVA

 • Slide 1
 • Slide 4
 • Slide 3
 • Slide 2
 • Slide 5
 • Slide 6
 1. FaceBook
 2. Google Plus
 3. Twitter
 4. Pinterest

PRIMĂRIA LIPOVA

Adresa: Str. N. Balcescu, nr. 26
Lipova, Jud. Arad, Romania
Nr.Tel: 0257-561.133
Nr.Fax: 0257-563.067
Adresa E-mail:
contact@primarialipova.ro
Adresa Website:
www.primarialipova.ro


DETALII » ŞTIRI LOCALE ŞI ANUNȚURI PUBLICE Vezi si altele

”ANUNȚ - Primăria oraşului Lipova organizează concurs de ocupare a unui post temporar vacant în regim contractual - Compartiment Asistenţă Medicală”

Luni, 09 Iulie, 2018    /    113 accesari


Nr.11713/28.06.2018

 

 ANUNŢ

 

 

Primăria oraşului Lipova organizează concurs de ocupare a unui post temporar vacant în regim contractual:

 

 • Compartimentul Asistenţă Medicală
  • un post temporar vacant de natură contractuală – asistent medical.

 

Poate participa la concursul de recrutare persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 

Condiţii generale:

           - studii de școală sanitară postliceală sau echivalentă ori studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare, dovedite cu diplomă de absolvire: specialitatea asistent medical generalist, sau studii superioare specializarea asistență medicală generală.

        - certificat membru O.A.M.G.M.A.M.R., după caz.

 

                   

 

Dosarele de înscriere vor conţine următoarele acte:

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

         a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

         b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

         c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

        d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

        e) cazierul judiciar;

        f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

        g) curriculum vitae.  

     Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

     Actele prevăzute la lit. b), c) şi d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Concursul constă în:

 

 • depunerea dosarelor de înscriere din data de 09.07.2018 până în data de 13.07.2018;
 • selecţia dosarelor de înscriere se face în maximum o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;
 • proba scrisă – programată în data de 23.07.2018, ora 10.00;
 • interviul – programat în data de 25.07.2018, ora 10.00;
 • contestațiile se depun în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afițării rezultatului probei scrise și/sau a interviului.

 

Bibliografia se afişează la sediul Primăriei oraşului Lipova.

        Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0257/561133 şi  Compartiment Resurse Umane.

 

 

PRIMAR,

JICHICI IOSIF MIRCEA


http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm
https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/

PRIMĂRIA ORAȘULUI LIPOVA utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată pe www.primarialipova.ro. Vă aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC (”Directiva E-Privacy”) și de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a accestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (”Regulamentul GDPR”).Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si dorim sa confirmi acordul tau.