PRIMARIA LIPOVA

 • Slide 1
 • Slide 4
 • Slide 3
 • Slide 2
 • Slide 5
 • Slide 6
 1. FaceBook
 2. Google Plus
 3. Twitter
 4. Pinterest

PRIMĂRIA LIPOVA

Adresa: Str. N. Balcescu, nr. 26
Lipova, Jud. Arad, Romania
Nr.Tel: 0257-561.133
Nr.Fax: 0257-563.067
Adresa E-mail:
contact@primarialipova.ro
Adresa Website:
www.primarialipova.ro


DETALII » ŞTIRI LOCALE ŞI ANUNȚURI PUBLICE Vezi si altele

Învăţământul românesc din Lipova împlineşte 280 de ani

Miercuri, 25 Octombrie, 2017    /    440 accesari


Învăţământul românesc din Lipova împlineşte 280 de ani

Într-un raport al administraţiei Districtului Lipova, datat în 22 noiembrie 1770, se arată că şcoala românească din Lipova, funcţiona de 33 de ani, adică din anul 1737, Dar o clădire cu specific şcolar se construieşte abia în anul 1773, lângă Biserica Ortodoxă din Lipova, sub conducerea învăţătorului Moise Petrovici. Această clădire, primeşte un etaj în anul 1818 şi are şi astăzi aceeaşi înfăţişare, fiind încă funcţională.

În anul 1819, se ridică un edificiu şcolar asemănător, tot cu etaj, lângă Biserica Romano-Catolică din Lipova, pentru copiii familiilor de şvabi, stabiliţi aici, după ocuparea Cetăţii Lipova de către armatele austriece. Astăzi, această şcoală, retrocedată, nu mai este funcţională.

În anul 1779, întreg învăţământul din Banat este pus sub control ungar. În acest an calendaristic, la Şcoala Românească din Lipova era învăţător Naum Râmniceanu, venit de la Mănăstirea Bodrog. Mai târziu, în anul 1803, este menţionat ca învăţător Melente Stancovici şi Şcoala Românească era frecventată de 115 copii.

În continuare sunt menţionaţi ca învăţători, Grigore Obradovici, Lazăr Roşu şi Vasile Gheorghevici, care în anul 1816, aderă la memorialul Suplex Libellus Valachorum, pentru drepturi şi libertăţi civice ale învăţământului românesc.

Din anul 1830 şi până la 1848, activează la Şcoala Normală din Lipova, învăţătorul Ioan Haţeg. Deoarece participase la evenimentele revoluţionare din noiembrie 1848, de la Lipova, fiind în fruntea GLOTAŞILOR de pe Valea Mureşului, adunaţi la Ususău, a trebuit să plece din Lipova. S-a retras în satul său natal, Belinţ, unde a activat onorabil, până la trecerea în veşnicie. În amintirea acestui învăţător şi a glotaşilor  din Dealurile Lipovei, intelectualitatea lipovană, a ridicat un monument pe islazul de lângă Valea Bisericii, cunoscut de locuitori, sub denumirea de „Crucea Glotaşilor”. Astăzi, acest monument, aşa cum arată el, nu ne face onoare, aş îndrăzni  să propun Primăriei Lipova şi dascălilor lipovani, ca până la 14 noiembrie 2018, când vom aniversa 170 de ani de la Revoluţia din 1848, în Districtul Lipova, să-i dăm înfăţişarea cuvenită.

În perioada 1860-1862, se zideşte la Lipova, pe malul stâng al Mureşului, edificiul şcolar în care funcţionează astăzi Liceul „Atanasie Marienescu”. În această clădire şi-a desfăşurat activitatea instructiv-educativă „Şcoala Confesională Catolică de Gospodărire pentru Fete”. Şcoala era cunoscută sub denumirea de Claustrul „Notre Dame” sau mai popular Closterul German, pentru că aici se predau cunoştine de nivel primar şi gimnazial , pentru fete în limba germană. Cadrele didactice erau recrutate din rândul călugăriţelor, care făceau o educaţie cu un pronunţat caracter etic-religios, punând accent pe latura practică. După Unirea de la 1918, această şcoală confesională a fost recunoscută de Statul român, deoarece cursurile erau frecventate şi de fetele din familii de români, din Lipova şi din împrejurimi. În parcul şcolii, era o capelă pentru rugăciuni individuale , iar în incinta şcolii era o bisericuţă (cu vitralii şi clopotniţă), unde se făceau rugăciunile colective, în limba latină, în zilele de sărbătoare. Atăzi, această bisericuţă este folosită ca sală festivă.

În anul şcolar 1862-1863, învăţătorul Constantin Ioanovici, care era şi directorul Şcolii Normale din Lipova, înfiinţează o clasă de fete, pe care o repartizează învăţătorului Dimitire Murgu.

În anul 1867, ajunge la Lipova şi ilustrul învăţător Ioan Tuducescu, o personalitate culturală remarcabilă, care în 1883, înfiinţează şi Corul Bisericesc al ţăranilor ortodocşi din Lipova, pe care-l şi dirijează, în primii ani de activitate. Ca să fie mai aproape de şcoală şi biserică, şi-acumpărat o casă, pe str. Eftimie Murgu, la nr.3, unde a lucrat în linişte, la scrierea manualelor şcolare, în limba română, pe care apoi le-a tipărit la Bucureşti. Acest imobil, care arată şi astăzi, la fel ca atunci, ar putea deveni o Casă Memorială...şi poate că mai sunt şi altele, două suntem cu băgare de seamă.

La recensământul din 1868, Lipova avea 2998 de locuitori români (fără Radna şi Şoimoş) şi Şcoala Românească din Lipova înregistra160 de elevi, care erau educaţi şi instruiţi de învăţătorii: Simeon Gomboş; Constantin Crăciun şi Doru Putici. Mai apoi, în anul şcolar 1880-1881, la această şcoală erau înscrişi 259 de elevi, organizaţi pe 6 clase de elevi: I – II – III – IV – V – VI, cu 3 posturi de învăţători. Director la Şcoala Normală din Lipova era Ioan Tuducescu, care activează multilateral până în anul 1902, când se pensionează.

În acest an 1902, se dă în funcţiune un nou edificiu şcolar, zidit tot pe malul stâng al Mureşului, lângă Claustrul „Notre Dame”, în vecinătatea podului „Mara” peste râul Mureş. Este vorba Şşcoala Silvică de Pădurari, care a funcţionat în Lipova până în anul 1950, când această clădire a fost preluată de Sfatul Popular al raionului Lipova, care s-a folosit de ea până în 1968, când a fost retrocedată învăţământului lipovan. În prezent, clădirea este parte componentă a Liceului „Atanasie Marienescu” Lipova.

În anul şcolar 1904-1905, la Şcoala Normală din Lipova erau înregistraţi 302 elevi, de care se ocupau învăţătorii: Iuliu Onu, Iuliu Putici şi Ioan Lucaci. Învăţătorul Iuliu Putici ăndeplinea şi funcţia de director. Ca fiu al Lipovei şi fost elev a lui Ioan Tuducescu, devine continuatorul acestuia şi în ceea ce priveşte activitatea culturală lipovană, înfiinţînd în anul 1907, al II-lea cor bisericesc la Lipova, Corul mixt „Doina” al intelectualilor, pe care-l şi dirijează în primii ani de activitate. La cererea autorităţilor din Banat, se mută la şcoala din Chizătău, unde preia şi conducerea vestitului cor al ţăranilor din localitate. Revine la Lipova, unde activează onorabil şi multilateral, până la sfârşitul vieţii. A fost ales şi primar al Lipovei, în perioada celui de-al II-lea Război Mondial. Casa părintească, în care a locuit până în 1960, era pe str. 9 Mai, nr.29.

În anul 1873, la propunerea unor cetăţeni din oraşul Lipova, se înfiinţează şi o „Şcoală Medie Civilă de Băieţi” , care funcţionează începând cu anul şcolar 1874-1875, într-un imobil închiriat, în concurenţă cu Şcoala Confesională de Fete de la Closterul German. Până în 1893, această şcoală de băieţi, cu limba de predare maghiară, a funcţionat în condiţii improprii. Din acest an, şcoala are la dispoziţie 16 săli de clasă în impozanta clădire, cu 2 etaje construită tot pe malul stâng al Mureşului, unde încăpea mai greu şi Şcoala Comercială Superioară, înfiinţată la 15 septembrie 1887, motiv pentru care s-au mai construit 14 săli de activitate didactică, printr-o aripă laterală alipită, tot cu 2 etaje, care s-a ridicat până în septembrie 1909.

Această Şcoală Comercială  Superioară înseamnă şi prima şcoală de nivel liceal din oraşul Lipova!

Ea a funcţionat şi după Marea Unire de la 1918, începând cu anul şcolar 1919 – 1920, după eliberarea oraşului de către trupele franceze, dar cu limba de predare română, sub denumirea de Şcoală Medie de Stat pentru băieţi şi fete, păstrându-se caracterul de curs secundar inferior.

De la 1 septembrie 1936, denumirea şcolii se schimbă în Liceul Comercial Lipova, care cuprinde şi cele două şcoli medii de băieţi şi fete şi funcţionează în acest fel până la reforma învăţămânului din 1948.

Astăzi, clădirea cu 2 etaje este la dispoziţia Liceului „Sever Bocu” din Lipova, care are un trecut istoric prea mult frământat şi modificat. În acest edificiu şcolar a activat şi profesorul Aurel Eisenkolb, cel care a scris prima monografie a Lipovei, dar în limba maghiară. Tot aici s-a scris şi primul anuar al liceului, în limba română, după ce şcoala a fost preluată de autorităţile române şi încredinţată directorului Vasile Suciu, profesor de matematică şi preotului-profesor Vasile Debău, slujitor la Biserica Ortodoxă din Lipova.

După încheierea celui de-al II-lea Război Mondial, urmează şi Reforma Învăţământului Românesc din anul 1948, când Şcoala Confesională de Fete, de la Clausterul „Notre Dame” şi cele două Şcoli Medii de băieţi şi fete de la Liceul Comerical, precum şi elevii de la Şcoala Normală, se reunesc în „Gimnaziul Unic Mixt” pe oraşul Lipova şi mai apoi Şcoala Elementară Lipova, cu clasele:I – II – III- IV- V – VI – VII, care devin obligatorii pentru toţi copiii, indiferent de naţionalitate.

În cadrul acestei Şcoli Elementare, apare şi ciclul liceal, cu clasele VIII – IX – X (model sovietic), începând cu anul şcolar 1953-1954 şi denumirea şcolii se schimbă, devenind „Liceul Mixt Româno-German Lipova”.

Prima promoţie, cu 40 de absolvenţi, apare în anul 1956, când director era un alt fiu al Lipovei, care locuia pe str. Mihai Viteazul,nr.38, prof.dr. Victor Arsenie, cel care a condus acest liceu, până în anul 1977, când s-a pensionat, Liceul Comercial din Lipova, rămâne instituţie şcolară de sine stătătoare, cu diferite denumiri de scurtă durată, devenind Liceul Agricol Lipova, începând cu anul şcolar 1965-1966, în cadrul căruia apărând şi specialitatea de Contabilitate şi Merceologie Agricolă, pe vremea când era director, prof.ec. Traian Deac.

După o hotărâre guvernamentală din 1959, Liceul Mixt Româno-German, devine Şcoala Medie Lipova cu clasele: I- II- III- IV; V- VI- VII; VIII; IX; X; XI, atât la secţia română, cât şi la secţia germană. Ultima promoţie de liceu, la secţia germană a fost în 1961-1962. Treptat au dispărut de la secţia germană şi ciclurile gimnazial şi primar. Din anul 1965, Şcoala Medie Lipova, devine Liceul de Cultură Generală Lipova, cu secţie reală şi secţie umană şi ciclul gimnazial mai primeşte clasa VIII-a. Deci ciclul liceal avea clasele: IX; X; XI şi XII .

Începând cu anul şcolar 1975 -1976, în cadrul Liceului Teoretic Lipova, apare şi o clasă de Mecanică. Ea prevesteşte schimbarea denumirii Liceului Teoretic în Liceu Industrial, cu treapta  I  de liceu (cl.IX şi X), obligatorie pentru toţi elevii (vezi Plenara C.C. al P.C.R. din 28/29 VI 1976) şi cu treapta a II-a (cl.XI şi XII), facultativ-selectivă.

La fel se organizează şi Liceul Agricol Lipova, care devine Liceul Agroindustrial Lipova, cu cele două trepte de şcolarizare. Fiecare unitate şcolară era patronată de câte o unitate de producţie locală, care sprijinea şcoala în pregătirea elevilor pentru meseriile planificate, prin atelierele din şcoală şi cadrele de specialitate.

Liceul Industrial era patronat de Fabrica de struguri Lipova, unde director era ing.Mihai Dorher, absolvent al Liceului din Lipova, promoţia 1956, iar Liceul Agroindustrial  era patronat de I.A.S. Lipova, devenit apoi S.C.P.P.L. (Staţiunea de Cercetare şi Producţie Pomicolă Lipova), unde director era ing. Nicolae Voştinar, absolvent al Liceului Comercial Lipova.

Aceste două licee lipovane au fost şi sunt complementare şi astăzi. Ele şi-au păstrat aceste denumiri până în anul şcolar 1989-1990 (când s-a întâmplat să fie şi Revoluţia din Decembrie 1989) şi din 1990.1991, liceele devin Grupuri Şcolare (industrial şi respectiv agricol).

Urmează modificări majore pe piaţa muncii, care au determinat oferte şcolare, prea des modificate. Apar şi Şcolile de Arte şi Meserii, cu durată de 2 ani, care permiteau elevilor să-şi continue studiile liceale, după ce finalizau 1 an de completare, echivalent cu clasa a X-a de liceu.

Începând cu anul şcolar 1992-1993, Grupul Şcolar Industrial Lipova, devine Grupul Şcolar „Atanasie Marienescu” Lipova, cu clasele I-XII (XIII), având în subordine şi cele 5 grădiniţe din localitate. Ciclul primar funcţiona în cele două edificii şcolare (ridicate în 1818 şi respectiv 1819), iar ciclul gimnazial în localul fostului Closter German şi al fostului local pentru Şcoala de Pădurari. Ciclul liceal (zi şi seral), cuprinde Liceul Teoretic, cu cele două profile tradiţionale, real şi uman şi Liceul Industrial, respectiv Şcoala Profesională, cu meseriile cerute de piaţa muncii.

Grupul Şcolar Agricol Lipova, devine Grupul Şcolar „Server Bocu” Lipova, cu Liceul Teoretic (biologie-chimie) şi Liceul Agroindustrial, respectiv Şcoala Profesională, continuând să pregătească elevii în meseriile tradiţionale şi cele impuse de noul nomenclator de meserii:

 • contabil, palnificator şi statistician pt. agricultură
 • agronom – mecanizator
 • tehnician în Zootehnie
 • tehnician veterinar
 • tehnician în Silvicultură
 • tehnician în activităţi financiare şi comerciale
 • tehnician agromontan (la seral)
 • vânzător de produse alimentare şi nealimeantare (şc.prof.)

Regretăm că ultima promoţie la Veterinari a fost în anul 2006, iar la Silvicultori, în 2009, specializări în care Liceul „Sever Bocu” avea tradiţie, în partea de vest a României.

În prezent cele două grupuri şcolare, a căror patroni spirituali sunt doi renumiţi lipovani, care ne fac cinste, funcţionează cam la fel ca înainte doar că au o denumire mai scurtă:

    a). Liceul „Atanasie Marienescu” Lipova (I – XII)

    b). Liceul „Sever Bocu” Lipova (V – XII) şi grădiniţe

Având în vedere că edificiile şcolare lipovane, sunt prea vechi şi pline de igrasie, devenind şi periculoase pentru elevi, propun ca cei în drept să facă demersurile necesare, pentru construcţia unui nou edificiu şcolar, pentru elevii Liceului „Atanasie Marienescu”, iar cantina de la Liceul „Sever Bocu”, să asigure o masă caldă elevilor, care beneficiază de corn şi lapte.

 

Prof. Gheorghe Vasiescu

 

 

Alte imagini:

http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm
https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/