PRIMARIA LIPOVA

 • Slide 1
 • Slide 4
 • Slide 3
 • Slide 2
 • Slide 5
 • Slide 6
 1. FaceBook
 2. Google Plus
 3. Twitter
 4. Pinterest

PRIMĂRIA LIPOVA

Adresa: Str. N. Balcescu, nr. 26
Lipova, Jud. Arad, Romania
Nr.Tel: 0257-561.133
Nr.Fax: 0257-563.067
Adresa E-mail:
contact@primarialipova.ro
Adresa Website:
www.primarialipova.ro


DETALII » ŞTIRI LOCALE ŞI ANUNȚURI PUBLICE Vezi si altele

ANUNŢ Primăria orașului Lipova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice vacante, după cum urmează:

Luni, 23 Ianuarie, 2017    /    652 accesari


I.  - O  funcţie de conducere de Șef birou Agricol,

           Condiţii generale: - conform art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

           Condiţii specifice:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă cu profil agricol, specializarea horticultură;    
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minim 2 ani.
 • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

 

    II  - O  funcţie de execuţie de consilier clasa I, gr. debutant în cadrul Biroului Agricol,

           Condiţii generale: - conform art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

           Condiţii specifice:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea științe administrative;   

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 27 februarie 2017: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune de la data de 23.01.2017 pâna la data de 13.02.2017.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială de internet. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei orașului Lipova, str. N.Bălcescu nr 26, oraș Lipova, telefon 0257561133.

 

 

PRIMAR,

JICHICI IOSIF MIRCEA

Nr. 711/17.01.2017

 

 

BIBLIOGRAFIE PENTRU CONCURSUL DIN DATA DE 27.02.2017

 

 

I.  Bibliografie comună pentru toate funcţiile publice:

 

1. Legea nr.188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici (r2) – cu modificările şi completările ulterioare,

2. Legea nr.7/2004 - privind Codul de conduită a funcţionarilor public - republicată

3. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

 

II. Bibliografie - funcţia publică de conducere de Șef Birou Agricol:

 

1. Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente;

2. Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare;

3. O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr.169/1997;

6. H.G. nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 

III. Bibliografie - funcţia publică de execuţie de consilier clasa I gradul profesional debutant din cadrul Biroul Agricol:

 

1. Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare;

2. O.G. nr.28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 


http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm
https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/