PRIMARIA LIPOVA

 • Slide 1
 • Slide 4
 • Slide 3
 • Slide 2
 • Slide 5
 • Slide 6
 1. FaceBook
 2. Google Plus
 3. Twitter
 4. Pinterest

PRIMĂRIA LIPOVA

Adresa: Str. N. Balcescu, nr. 26
Lipova, Jud. Arad, Romania
Nr.Tel: 0257-561.133
Nr.Fax: 0257-563.067
Adresa E-mail:
contact@primarialipova.ro
Adresa Website:
www.primarialipova.ro


DETALII » ŞTIRI LOCALE ŞI ANUNȚURI PUBLICE Vezi si altele

« CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE BISERICĂ, AMENAJARE INCINTĂ, RESTAURARE ŞI CONSOLIDARE ÎMPREJMUIRE, (EVENTUAL REALIZARE CORP ANEXA (C2) ŞI LUMÂNĂRAR (C3) EXTERIOARE BISERICII) ILUMINAT ARHITECTURAL ANSAMBLU LA BISERICA “ADORMIREA MAICII DOMNULUI”

Vineri, 04 Noiembrie, 2016    /    320 accesari


FIȘĂ CADRU PREZENTARE PROIECT

 

 

 

I - DATE GENERALE

- titlul proiectului

CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE BISERICĂ, AMENAJARE INCINTĂ, RESTAURARE ŞI CONSOLIDARE ÎMPREJMUIRE, (EVENTUAL REALIZARE CORP ANEXA (C2) ŞI LUMÂNĂRAR (C3) EXTERIOARE BISERICII) ILUMINAT ARHITECTURAL ANSAMBLU LA BISERICA “ADORMIREA MAICII DOMNULUI”

- amplasamentul (judeţul, localitatea, strada, numărul)

Str. 9 Mai, nr. 2, orasul Lipova, judetul Arad

- solicitant

Orasul Lipova in calitate de lider de parteneriat

 

II - TIPUL DE INTERVENȚIE

- tipul lucrărilor ce se vor efectua la construcţii reprezentând monumente istorice

Lucrarile propuse de acest proiect sunt: consolidarea, restaurarea si conservarea corpului principal al bisericii si a componentelor artistice din lemn, refacerea instalatiilor electrice, sanitare si realizarea unui sistem adecvat de incalzire, realizarea unui sistem de iluminat arhitectural si ambiental si refacerea sistemului paratrasnet. La exterior se propune sistematizarea verticala a terenului si crearea unui sistem de preluare a apelor pluviale. Se propune un corp anexa (camera tehnica grupuri sanitare), ce va fi alipit imprejmuirii pe latura de est. Pe latura de sud se va amenaja un lumanarar semiingropat.

- intervenții asupra componentelor artistice exterioare: X da  £ nu

- intervenții asupra componentelor artistice interioare:  X da  £ nu

- categoria “B” de importanță  a construcţiilor (conform H.G. nr. 766/1997)

- clasa “II” de importanță a construcţiilor (conform Normativului P100/2006)

 

III - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE ŞI CONSTRUCŢIILE

 

III.01 - CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

- încadrare în localitate și zonă

Amplasamentul investitiei se regaseste in str. 9 Mai, nr. 2, orasul Lipova, judetul Arad. Orasul Lipova se afla in estul judetului Arad, in lunca Muresului, l ao distanta de 33 km de municipiul-resedinta Arad si la 125 km de Deva pe drumul european E68.

Amplasamentul investitiei se situeaza in zona extrem estica a campiilor Muresului, pe un vechi con al acestuia denumit Campia Vingai cu origine piemontana si terasata (4-5 nivele).

- descrierea terenului (parcelei):

 • suprafață 2.453 mp, formă poligonala neregulată, dimensiuni aprox.  
 • vecinătăți, căi de acces public: N- Str. 9 Mai, SV – str. Eftimie Murgu, NE – str. M. Eminecu, SE – proprietăți particulare
 • particularități topografice – nu este cazul

- condițiile de amplasare și de realizare ale construcțiilor conform:  

 • PUG localitatea Lipova, aprobat prin HCL nr.64/30.03.2012, Certificatul de Urbanism nr.33/14.04.2016,emis de Primăria Orașului Lipova.;
 • Avizul Ministerului Culturii (avizul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice),             nr  160/M/2016 din data de 13.07.2016 faza de proiectare DALI si SF aviz favorabil / aviz favorabil, cu condiționări……-….….………-………………………..;
 • Avizul Ministerului Culturii (avizul Comisiei Componente Artistice), nr. - .din data de - faza de proiectare - aviz favorabil / aviz favorabil, cu condiționări - ;

- restricții de amplasare:

- spaţii verzi: arbori tăiaţi. - (buc), arbori menținuți - (buc),

  arbori plantaţi - (buc), spații verzi - (mp).

- alte caracteristici specifice.

 

III.02 - CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIILOR:

- funcțiunea

In prezent biserica are un plan drept, incheiat spre est cu absida poligonala a altarului. In interior se succed spatiile rituale ortodoxe, respectiv pronausul, naosul si altarul.

Structura bisericii este de tip „sală”. Sistemul structural principal este alcătuit din pereți portanți de zidărie, rezemați continuu pe fundații de zidărie.  Planșeele intermediare (cafas, turlă) sunt realizate din lemn, iar peste pronaos și naos se află o boltă de beton armat ce reazemă pe elementele verticale. Cornișa actuală este realizată tot  din beton armat. Peste boltă se află o șarpantă de lemn. Cele două turnuri laterale ce acoperă casele de scară sunt rezemate pe grinzi și centuri de beton armat din care se ridică lamele colțar de 15 cm tot din beton armat.

Pronausul , dezvoltat pe intreaga latime a volumului, se compune din trei travee, fiecare acoperita cu o semnicalota. Deasupra pronaului se ridica turnul clopotnita. Zona de separare intre pronaos si naos este marcata in exterior, atat spre nord cat si spre sud prin doua perechi de contra forturi intre care este rezolvat accesul, prin intermediul unor scari coloidale, spre galeriile laterale la nivelul superior al naosului.

Exonartex-ul (pridvorul) de pe latura Vestică este realizat închis perimetral și iluminat prin ferestre elipsoidale, specifice stilului baroc pe latura Vestică și ferestre care se termină în arce în plin cintru pe latura de Nord și cea de Sud , în care a fost realizată această parte din biserică. Accesul din exterior în exonartex se face printr-un portal închis cu o ușă monumentală din lemn, prevăzută cu supralumină cu formă elipsoidală.

Deasupra Exonartex-ului se înalță turnul clopotniță.

Naosul este un spațiu amplu de tip sală, care se deschide spre vest cu zona surmontată de cafasul din lemn cu forme baroce.

Cafasul sprijină pe arce de zidărie, între acestea, la nivelul parterului acoperirea fiind rezolvată cu o succesiune de bolţi boeme (a vella). Sub cafas se dezvoltă spațiul restrâns al pronaosului, care se deschide spre Naos.

Spaţiul naosului, boltit cu un semicilindru, este mărginit spre nord şi spre sud de zidurile masive care includ pe de o parte zone din biserica iniţială şi, pe de altă parte, în exterior, zidăria adăugată în timpul lucrărilor desfăşurate la sfârşitul veacului al XVIII-lea. Dimensiunile zidurilor au permis ca în timpul lucrărilor de restaurare desfăşurate în intervalul 1928-30, pe lângă înălţarea cu 7 metri a navei, să fie realizate şi cele două galerii pe laturile de Nord şi de Sud, unite prin traversarea de deasupra cafasului. Galeriile, deschise spre naos prin arcade încheiate în plin cintru, sunt şi cele prin care se face iluminarea spaţiului interior, acestea deschizându-se spre exterior printr-o succesiune de ferestre, la rândul lor încheiate în arc în plin cintru. Astfel amplasate, galeriile din registrul superior al naosului sprijină parţial pe pilele masive de zidărie din exterior şi parţial sunt dispuse în consolă.

Absida altarului.

În prezent spaţiul amplu al altarului este separat de naos printr-o amplă tâmplă decorată cu pictura lui Ștefan Tenețchi, continuată până la nivelul bolţii semicilindrice din navă cu timpanul amplu, decorat cu pictura realizată la începutul secolului al XX-lea. Poligonală în plan atât în interior cât şi în exterior, absida altarului include o serie de nişe de formă rectangulară, utilizate drept anexe. La fel ca şi în cazul naosului, altarul se deschide spre exterior printr-o amplă fereastră încheiată în arc în plin cintru, realizată deasupra unui acces plasat în axul de compoziţie al bisericii.

Turnul Clopotniță

Turnul Clopotniță reprezintă elementul distinctiv al bisericii și este în același timp un reper de identitate pentru imaginea orașului Lipova.

Elementul specific barocului central-european este turnul clopotniţă, amplasat în axul de compoziţie al bisericii în extremitatea vestică, continuând pe verticală planul faţadei principale. Racordul dintre volumul turnului şi zonele laterale este realizată – după uzanţa deja cu foarte largă răspândire – prin două timpane unduite (curbă şi contracurbă) finalizate prin punctarea limitelor cu câte o amforă ornamentală amplasată peste succesiunea de volute suprapuse. Turnul clopotniţă şi cu ceas care încununează compoziţia, este ornamentat cu o complexă învelitoare metalică, care reia motivul amforei din registrul inferior.

Accesul în turn se poate face de la nivelul galeriilor, nivel la care se ajunge prin intermediul scărilor elicoidale construite adosat laturilor de Nord și Sud ale bisericii, între contraforți.

Turnuri secundare

În plan secund, turnul este încadrat de două accente verticale cu o înălțime mai mică, dispuse deasupra celor două case de scară, rezolvate între cele două perechi de contraforţi de pe laturile de sud şi de nord. Cele două turnuri sunt rezultatul intervenţiilor de la începutul secolului al XX-lea, atunci când erau realizate galeriile de la partea superioară, cele două noduri de circulaţie verticală apărând ca o consecinţă a acestei variante de rezolvare funcţională şi spaţială.

- dimensiunile – maximale 14,68m x 40,13m

- regim de înălțime: S parțial + P +nivel cafas + nivel galerii + 5 nivele turn

- HMAX. CORNIȘĂ (STREAȘINĂ) = 10.48 m; HMAX. turn = 39.36 m (de la nivel teren la vf. crucii)

- suprafața construită      -  Sc  =  591.00 mp;  

- suprafața desfășurată   -  Sd =  939.36 mp;    

- suprafața utilă totală     -  Su = 703.65mp;

- sistem constructiv: pereți portanți de zidărie rezemați continuu pe fundații de zidărie

- fundaţii: zidărie de piatră

- acoperiş (şarpantă/terasă): șarpantă de lemn

- învelitoare (material/culoare): tablă simplă / gri (existent), respectiv tablă cupru în vârful turlei – propus tablă titan-zinc + tabla cupru in vf. turlei (aceiași cromatică)

- finisaj exterior (material/culoare): tencuială simplă  / alb

- tâmplărie exterior (material/culoare): Lemn / metal - vitralii

- intervenții asupra componentelor artistice:

Propuse:

- pictură murală interioară – cercetare, curățare, restaurare, conservare

- Pictură exterioară – cercetare, curățare, restaurare, conservare, protecție

- componente Lemn/mobilier – curățare, restaurare, conservare, protecție biologică,  

  ignifugare

- componente metal – curățare, restaurare, reparații, conservare

- Vitralii – reparații, curățare, restaurare, protecție

- piatră – curățare, restaurare, conservare, protecție biologică și hidrofobă

- Sistem de încălzire: propriu - centrala pe motorină (existent) – nu corespunde normativelor, funcțional doar la nivelul parterului. Propunere: centrala pe combustibil solid amplasata in incintă cu canal de distributie până la biserică

- alte caracteristici specifice: Gard pe laturile de SV și NV din fier forjat – în stil cu biserica

 

 


http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm
https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/

PRIMĂRIA ORAȘULUI LIPOVA utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată pe www.primarialipova.ro. Vă aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC (”Directiva E-Privacy”) și de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a accestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (”Regulamentul GDPR”).Politica de cookies sau/si Politica de Confidentialitate si dorim sa confirmi acordul tau.