PRIMARIA LIPOVA

  • Slide 1
  • Slide 4
  • Slide 3
  • Slide 2
  • Slide 5
  • Slide 6
  1. FaceBook
  2. Google Plus
  3. Twitter
  4. Pinterest

PRIMĂRIA LIPOVA

Adresa: Str. N. Balcescu, nr. 26
Lipova, Jud. Arad, Romania
Nr.Tel: 0257-561.133
Nr.Fax: 0257-563.067
Adresa E-mail:
contact@primarialipova.ro
Adresa Website:
www.primarialipova.ro


DETALII » ŞTIRI LOCALE ŞI ANUNȚURI PUBLICE Vezi si altele

ANUNŢ

Vineri, 28 Octombrie, 2016    /    374 accesari


Nr.19740/24.10.2016

 

Primăria oraşului Lipova organizează desfăşurarea examenului de promovare în grad profesional al funcţionarilor publici din cadrul instituţiei.

        În conformitate cu prevederile HG nr.611/2008, examenul se va desfăşura astfel:

 

               - 28.11.2016 ora 10,00 - proba scrisă;

                - interviul - în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

 

         Locul desfăşurării examenului de promovare în grad profesional este la sediul Primăriei oraşului Lipova.

 

        Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

       

        a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice în care promovează;

        b) să fi obţinut cel puţin calificativul “bine“ la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani;

        c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

 

        Dosarul de înscriere la examen va conţine în mod obligatoriu următoarele acte:

        1. copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

        2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

        3. formularul tip de înscriere la examen.

 

        Dosarele de înscriere se depun la compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei oraşului Lipova, în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind desfăşurarea examenului de promovare în grad profesional, respectiv 18.11.2016 data până la care se depun dosarele de înscriere.

 

 

Bibliografia pentru examen este următoarea

 

 

I.  Bibliografie comună pentru toate funcţiile publice:

 

1. Legea nr.188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici (r2) – cu modificările şi completările ulterioare,

2. Legea nr.7/2004 - privind Codul de conduită a funcţionarilor public - republicată

3. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

 

II. Bibliografie – funcţia publică de inspector I principal din cadrul Serviciului Buget, Finanţe, Contabilitate:

 

1. Legea nr.571/2003 - privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

2. O.G. nr.92/2003 - privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

III. Bibliografie – funcţia publică consilier I principal din cadrul Serviciului Urbanism A.T. și Autorizări Transporturi

 

1. Legea nr.50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

 

IV. Bibliografie – funcţia publică inspector I principal din cadrul Serviciului Urbanism A.T. și Autorizări Transporturi

 

1. Legea nr.50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr.114/1996 – Legea locuinţei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

V. Bibliografie – funcţia publică inspector I superior din cadrul Compartimentului Autorizări Transporturi:

 

1. Legea nr.92/2007 serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr.38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare;

3. O.G nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

 

 

PRIMAR,

JICHICI IOSIF MIRCEA


http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm
https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/