PRIMARIA LIPOVA

  • Slide 1
  • Slide 4
  • Slide 3
  • Slide 2
  • Slide 5
  • Slide 6
  1. FaceBook
  2. Google Plus
  3. Twitter
  4. Pinterest

PRIMĂRIA LIPOVA

Adresa: Str. N. Balcescu, nr. 26
Lipova, Jud. Arad, Romania
Nr.Tel: 0257-561.133
Nr.Fax: 0257-563.067
Adresa E-mail:
contact@primarialipova.ro
Adresa Website:
www.primarialipova.ro


Urbanism  »  Raport cumulativ privind serviciul local de transport public de persoane prin curse regulate

RAPORT CUMULATIV privind serviciul local de transport public de persoane prin curse regulate

        Prezentul raport este întocmit potrivit prevederilor art.7 din Regulamentul(CE)      nr.1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local Lipova a aprobat,prin Hotărârea nr.150/26.10.2016,contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin curse regulate  pe raza  orașului Lipova pentru o perioadă de 5 ani  către Compania de Transport Public S.A. Arad.

Compania de Transport PublicS.A. Arad nu a primit din partea Consiliului Local Lipova drept exclusiv de operare pentru serviciul de transport public local de persoane.                                                                                       Consiliu Local Lipova deține acțiuni la Compania de Transport Public S.A. Arad.

 

 

În Hotărîrea 150/26.10.2016 sunt cuprinse două trasee de curse regulate pe raza orașului Lipova.Licențele de traseu sunt atribuite pentru curse regulate conform contractului  pentru o perioadă de 5 ani.

Traseele sunt cuprinse în programul local de transport, conform cererilor persoanelor interesate și a evaluării situației din teren de către autoritățiile locale din Primăria oraș Lipova.

 

 

 

 

Nu există trasee rămase nesolicitate, solicitări pentru alte trasee sau operatori de transport care au renunțat la trasee.

Plățile făcute către Compania de Transport Public S.A. sunt plăți tip subvenție conform Contractului de Delegare a gestiunii Capitolul 4.2.1 iar valoarea subvenției se calculează prin diferența dintre costurile și veniturile activității.

Subvenția pentru cursa regulată este achitată pentru anul 2016 până în luna Septrmbrie inclusiv și este în valoare de20942,34 lei.                                                                                                                                              

 

 

Programul local de transport are un număr total de două trasee independente în interiorul localității Lipova după cum urmează:

        -  Traseu cursă regulată cu microbuz Șoimoș-S.C. Naturana S.R.L. o cursă însumînd 20,6 km/ zi lucrătoare, de Luni până Vineri

       -Traseu cursă regulată cu microbuz Șoimoș-P-ța Libertății o cursă însumând 13,2 km în ziua de Sâmbătă.

       

 

 

 

 

 

 

          PRIMAR                                                                                 INSPECTOR

 

JICHICI IOSIF MIRCEA                                                    BAR ALEXANDRU AUREL


http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm
https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/