PRIMARIA LIPOVA

 • Slide 1
 • Slide 4
 • Slide 3
 • Slide 2
 • Slide 5
 • Slide 6
 1. FaceBook
 2. Google Plus
 3. Twitter
 4. Pinterest

PRIMĂRIA LIPOVA

Adresa: Str. N. Balcescu, nr. 26
Lipova, Jud. Arad, Romania
Nr.Tel: 0257-561.133
Nr.Fax: 0257-563.067
Adresa E-mail:
contact@primarialipova.ro
Adresa Website:
www.primarialipova.ro


Învăţământ Liceal si Profesional

Informatii de contact:

..


Prezentare:

LICEELE TEORETIC, GRUPURILE ŞCOLARE, COLEGIILE TEHNICE, sunt instituţiile care asigură învăţământul pentru absolvenţii de gimnaziu conform structurii din Legea 84/1995 - Legea învăţământului.

În Oraşul Lipova, funcţionează un număr de 2 instituţii de învăţământ liceal teoretic, liceal tehnologic şi profesional prin şcoli de artă şi meserii, de stat.

 

Grup Şcolar "Atanasie Marienescu" Lipova

Adresa: Str. Nicoale Titulescu, nr.1

Tel. Direcţiune: 0257/563120

Tel. Secretariat: 0257/563121

E-mail: gsam@clicknet.ro

Website http://www.lamlipova.ro/

Director: Prof. Donţu Lucian

Liceul Atanasie Marienescu Lipova ofera absolvenţilor claselor a VIII-a din Lipova şi din zonă, următoarele posibilităţi:

1. Pentru filiera teoretică, elevii pot opta pentru specializările:

 

 • „Matematică - Informatică, Intensiv Informatică”
 • „Filologie - Intensiv Limba Engleză”

 

Şcoala deţine trei laboratoare de informatică (Phare TVET, AEL, CDI), elevii având posibilitatea de documentare, comunicare si instruire.

 

2. Pentru filiera tehnologică, profil tehnic, elevii pot opta pentru:

 

 • Clasa de mecanica, calificarea „Tehnician în prelucrări mecanice”

 

La finalizarea studiilor se obţine certificat de calificare de nivel 3.

Elevii beneficiază de dotarea prin programul Phare TVET: laboratoare electrotehnică – electronică şi mecanică, ateliere de electrotehnică, mecanice şi prelucrare prin aşchiere.

Liceul „ATANASIE MARIENESCU” oferă oportunitatea de continuare a studiilor prin opţiunile de formare profesională iniţială: învăţământul profesional şi cursurile de zi „Stagii de pregătire practică”.

 

3. Cursul de zi cu durata de 6 luni „Stagii de pregătire practică”, este aprobat pentru:

 

 • Clasă în domeniul electric, în calificarea „Electrician exploatare joasă tensiune”

 

După clasa a X-a elevii obţin certificat de absolvire. La curs se pot înscrie atât absolvenţi ai clasei a X-a de liceu din anul şcolar curent cât şi elevii care au absolvit clasa a X-a în serii anterioare.

La finalizarea studiilor se obţine certificat de calificare -nivel 2 ( ca şi după învăţământ profesional).

Ca avantaje, elevii pot continua studiile în clasa a XI-a liceu sau au posibilitatea angajării imediat după absolvire deoarece ei dobândesc competenţe specifice meseriei prin accent sporit pe pregătire practică la operatorul economic.

Pot opta pentru formare profesională iniţială prin învăţământul profesional următoarele categorii: elevii clasei a VIII-a învăţământ gimnazial din anul şcolar curent şi elevii care au absolvit clasa a VIII-a în serii anterioare.

Ca avantaj, elevii care optează pentru învăţământul profesional pot beneficia de susţinere financiară (bursa profesională de 200 lei lunar ) prin programe naţionale de protecţie socială în conformitate cu prevederile legale.

În funcţie de interesul manifestat de elev, pe durata pregătirii practice la operatorul economic partenerul de practică poate acorda sprijin financiar elevilor în condiţiile legii.

După absolvirea învăţământului profesional sau a cursului „stagii de pregătire practică” elevii pot continua cursurile liceale conform legislaţiei în vigoare sau au posibilitatea angajarii după absolvire.

Şcoala are ca parteneri de practică în domeniile electric, mecanică S.C. „EVEREL ROMANIA” S.R.L. , S.C”OECHSLER ROMÂNIA”S.R.L, S.C. „ALCO-KRAFT” S.R.L., S.C. „ROBAC INDUSTRIES ” S.R.L., S.C. „AGO MECANIC” S.R.L., S.C. MADONA MR S.R.L. şi colaborări cu S.C. „TAKATA ROMANIA” S.R.L. etc.

 

 

Grup Şcolar "Sever Bocu" Lipova

Adresa: Str. V.Bugariu, nr.5

Tel. 0257/563434

Fax. 0357/810523

E-mail: severbocu@yahoo.com

website: http://severbocu.ro/

Director: Prof. Berindei Oviduţa

 

Liceul „Sever Bocu” Lipova ofera absolvenţilor claselor a VIII-a din Lipova şi din zonă, următoarele posibilităţi:

FILIERA TEORETICĂ – PROFIL REAL

 

 • Specializare științe ale naturii

 

 

FILIERA TEORETICĂ – PROFIL REAL

 

 • Dom. pregăt. de bază: Comerț , Calif. prof. tehnician în activități de comerț
 • Dom. pregăt. de bază: Economic, Calif. prof. tehnician în activități economice

 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT SERAL

 

 • Profil Resurse naturale şi protecţia
  Mediului, CLASA A-XI-A - Română, Calif.prof.Tehnician agromontan

 

 

 

 


http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm
https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/