PRIMARIA LIPOVA

  • Slide 1
  • Slide 4
  • Slide 3
  • Slide 2
  • Slide 5
  • Slide 6
  1. FaceBook
  2. Google Plus
  3. Twitter
  4. Pinterest

PRIMĂRIA LIPOVA

Adresa: Str. N. Balcescu, nr. 26
Lipova, Jud. Arad, Romania
Nr.Tel: 0257-561.133
Nr.Fax: 0257-563.067
Adresa E-mail:
contact@primarialipova.ro
Adresa Website:
www.primarialipova.ro


Detalii anunt - Concursuri / Angajări

Primaria orasului Lipova organizeaza concurs de recrutare în vederea ocuparii functiilor publice de executie vacante:

Anunt valabil din: 21.08.2015 pana la: 15.09.2015


Primaria orasului Lipova organizeaza concurs de recrutare în vederea ocuparii functiilor publice de executie vacante:

1.    O functie de executie de consilier clasa I, gr. asistent în cadrul Compartimentului Asisten?a Sociala.
          Conditii generale: - conform art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul functionarilor publici;
          Conditii specifice:
-    studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în domeniul asisten?ei sociale;     
           - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitarii func?iei publice: minim 1 an;
2.    O functie de executie de consilier clasa I, gr. debutant în cadrul Biroului Agricol.
          Conditii generale: - conform art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul functionarilor publici;
          Conditii specifice:
-    studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în domeniul zootehnie/agronomie;     
3.    O functie de executie de inspector clasa I, gr. debutant în cadrul Serviciului Buget, Finan?e, Contabilitate – Compartimentul Impozite ?i Taxe Locale.
          Conditii generale: - conform art. 54 din Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul functionarilor publici;       
          Conditii specifice:
-    studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta în domeniul juridic;     

Conditiile de desfasurare a concursului:

•    depunerea dosarelor de înscriere - 20 de zile de la data publicarii anuntului în Monitorul Oficial al României, partea a-III-a la sediul Primariei orasului Lipova, respectiv în intervalul 24.08.2015-14.09.2015;
•    proba scrisa – programata în data de 21.09.2015, ora 1000;
•    interviul – programat în termen de 5 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise.
Bibliografia se afiseaza la sediul Primariei orasului Lipova.
       Relatii suplimentare cu privire la documentele necesare înscrierii la concurs, precum si bibliografia se pot obtine la sediul Primariei orasului Lipova si la nr.de telefon 0257/561133 si Compartiment Resurse Umane.

Download detalii - Concurs


http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm
https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/