PRIMARIA LIPOVA

  • Slide 1
  • Slide 4
  • Slide 3
  • Slide 2
  • Slide 5
  • Slide 6
  1. FaceBook
  2. Google Plus
  3. Twitter
  4. Pinterest

PRIMĂRIA LIPOVA

Adresa: Str. N. Balcescu, nr. 26
Lipova, Jud. Arad, Romania
Nr.Tel: 0257-561.133
Nr.Fax: 0257-563.067
Adresa E-mail:
contact@primarialipova.ro
Adresa Website:
www.primarialipova.ro


Birou Agricol

Vânzarea prin licitație publică fără preselecție a unor terenuri intravilane situate în Lipova, str. Aurel Vânătu.

Total: 642 accesari.

1. Informaţii generale : 

Oraşul Lipova, N.Balcescu nr.26, Lipova, judeţul Arad, telefon 0257-561133, fax 0257-563067.

2. Informaţii generale privind obiectul licitatiei :

Vânzarea prin licitație publică deschisă, fără preselecție a unor terenuri intravilane situate în Lipova, str. Aurel Vânătu.

3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

Documentaţia de atribuire se poate achiziţiona, începând cu data de 01.07.2015, până în data de 13.07.2015, de la Serv. Urbanism AT, din cadrul Primăriei Oraşului Lipova.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Documentaţia de atribuire se poate achiziţiona,pe suport hârtie şi/sau magnetic, contra cost, de la serviciul Urbanism AT si Autorizari Transporturi, din cadrul Primăriei Oraşului Lipova, zilnic între orele 8-16.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Serviciul Urbanism AT și Autorizări Transporturi din cadrul Primăriei Oraşului Lipova.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar: 

Preţul documentaţiei de atribuire este de 50 lei şi se poate achita fie în numerar la compartimentul Impozite şi taxe locale, fie prin virament în contul RO17TREZ02521180250xxxxx.

4. Informaţii privind ofertele:

Ofertele se depun la sediul Primăriei Oraşului Lipova.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 

Data limită de depunere a ofertelor este 14.07.2015, orele 14.00, la secretariatul Primăriei Oraşului Lipova, din Lipova, str. N. Bălcescu nr. 26, jud. Arad.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Lipova, str. N. Bălcescu nr. 26, jud. Arad.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

Sedinta publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 15.07.2015, orele 11.00, în sala de şedinţe a Primăriei Orasului Lipova, din str. N. Bălcescu nr. 26.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:

26/06/2015http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm
https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/