• Primar
Primar Lipova Jichici Iosif Mircea

  • Viceprimar
Viceprimar Lipova Dodon Vasile

voteaza legal
Anunţuri

ANUNŢ - TAXE ŞI IMPOZITE LOCALE PENTRU ANUL 2015

                    TAXE  ŞI  IMPOZITE  PENTRU ANUL  2015

  • HOTĂRÂREA nr.151, din 23.12.2014, privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2015

CONCURSURI / PROMOVĂRI

                     EXAMEN  DE  PROMOVARE  ÎN  GRAD  PROFESIONAL  AL 

                                                 FUNCŢIONARILOR  PUBLICI

Nr.60­­­­/05.01.2015

ANUNŢ

        Primăria oraşului Lipova organizează desfăşurarea examenului de promovare în grad profesional al funcţionarilor publici din cadrul instituţiei.

        În conformitate cu prevederile HG nr.611/2008, examenul se va desfăşura astfel:

        - proba scrisă -09.02.2015 ora 10,00;

         - interviul - în termen de 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

         Locul desfăşurării examenului de promovare în grad profesionaleste la sediul Primăriei oraşului Lipova.

        Pentru a participa la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

        a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice în care promovează;

        b) să fi obţinut cel puţin calificativul ?bine? la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani;

        c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentei legi.

        Dosarul de înscriere la examen va conţine în mod obligatoriu următoarele acte:

        1. copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

        2. copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

        3. formularul tip de înscriere la examen.

        Dosarele de înscriere se depun la compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei oraşului Lipova, în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind desfăşurarea examenului de promovare în grad profesional, respectiv 06 ianuarie 2015 - 26 ianuarie 2015

 

PRIMAR,

JICHICI IOSIF MIRCEA

ANUNŢ - SERVICIUL BUGET, FINANŢE, CONTABILITATE

                           ANUNŢ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate,

              PRIVIND EMITEREA  ACTELOR  ADMINISTRATIVE  FISCALE 

                                                   PT.  PERSOANE JURIDICE

ANUNŢ - SERVICIUL BUGET, FINANŢE, CONTABILITATE

                          ANUNŢ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate,

              PRIVIND EMITEREA  ACTELOR  ADMINISTRATIVE  FISCALE 

                                                   PT.  PERSOANE FIZICE

PROIECTE DE INVESTIŢII ÎN ORAŞUL LIPOVA

Listă  proiecte de investiţii în oraşul Lipova şi stadiul actual al acestora

 

NR. CRT.

TITLU PROIECT

STADIUL PROIECTULUI

SURSA DE FINANŢARE

1

Reabilitarea clădirii Casa Armatei şi pregătirea ei pentru Centru Recreativ Orăşenesc Lipova

Finalizat

Fonduri europene şi Buget local

2

Execuţie teren sport multifuncţional

Finalizat

Buget local

3

Iluminat public zona blocurilor ANL

Finalizat

Buget local

4

Extindere canalizare menajeră pe str. Det. Pauliş

Finalizat

Buget local

5

Execuţie fântâni pe păşunile din Lipova

Finalizat

Buget local

6

Execuţie gard cimitirul nou

Finalizat

Buget local

7

Reabilitare şi modernizare străzi în oraşul Lipova

In curs de execuţie

Fonduri europene şi Buget local

8

Dezvoltarea turismului cultural în Regiunea Vest prin renovarea şi includerea în circuitul turistic a Bisericii şi Mănăstirii Maria Radna

In curs de execuţie

Fonduri europene

9

Reabilitare şi extindere reţele de apă şi canal în Oraşul Lipova

In curs de execuţie

Fonduri europene

10

Reabilitarea infrastructurii rutiere pe str. Crinilor, Ghioceilor şi Trandafirilor

In curs de execuţie

Buget local şi Consiliul Judetean

11

Reabilitare fosta Casă de Cultură Lipova "Aşezământ cultural din oras Lipova, str. N. Titulescu nr. 10 jud Arad"

In curs de execuţie

Fonduri guvernamentale şi Buget local

12

Amenajare str. Petru Maior şi zona blocuri ANL

Licitaţie

Fonduri guvernamentale şi Buget local

13

Centru de informare turistică

Cerere de finanţare (proiect tehnic)

Fonduri europene şi Buget local

14

Reabilitare şi modernizare Spital Orăşenesc Lipova

Cerere de finanţare ( aprobat studiu de fezabilitate)

Fonduri guvernamentale şi Buget local

15

Amenajare bază sportivă şi reabilitare sală de sport

Cerere de finanţare (studiu de fezabilitate)

Fonduri guvernamentale şi Buget local

16

Iluminat public pe străzile N. Iorga, N. Bălcescu, P-ţa Libertăţii, Mureşul, P. Maior

Studiu de fezabilitate

Fonduri europene şi Buget local

17

Amenajare infrastructură de agrement Fosta Piaţă Agroalimentară

Studiu de fezabilitate

Fonduri europene şi Buget local

18

Modernizare Parc Piaţa Libertăţii

Studiu de fezabilitate

Fonduri europene şi Buget local

19

Reconversia clădirii din str. Matei Corvin nr. 1 în Centru Multifuncţional (Palatul Copiilor)

Studiu de fezabilitate

Fonduri europene şi Buget local

20

Reabilitarea şi dotarea Şcolii Generale Radna clasele I - VIII

Studiu de fezabilitate

Fonduri europene şi Buget local

21

Reabilitarea Infrastructurii rutiere Oraşul Lipova

Proiect tehnic

Fonduri europene şi Buget local

22

Reabilitare şi extindere reţele de apă şi canalizare Radna şi Soimoş

Fişă de proiect

Fonduri europene şi Buget local

23

Reconversia clădirii din str. Miron Costin nr. 1 în Şcoala Primară cu clasele I-IV (Fostul internat Liceul Agricol)

Fişă de proiect

Fonduri europene şi Buget local

24

Extinderea şi reabilitarea sistemului de iluminat public în oraşul Lipova

Fişă de proiect

Fonduri europene şi Buget local

25

Reabilitarea şi dotarea Liceului Sever Bocu

Fişă de proiect

Fonduri europene şi Buget local

26

Reabilitarea şi dotarea grădiniţei B.P.Haşdeu

Fişă de proiect

Fonduri europene şi Buget local

27

Reabilitare şi modernizare Spital TBC Lipova

Fişă de proiect

Fonduri guvernamentale şi Buget local

28

Restaurarea şi valorificarea ansamblului Pod Pietonal şi clădiri

Fişă de proiect

Fonduri europene şi Buget local

29

Reabilitarea sediului Primăriei Lipova, inclusiv  iluminat arhitectural al clădirii

Fişă de proiect

Fonduri europene şi Buget local

30

Înfiinţare pistă pentru biciclete de la str. Eroilor până la staţiunea Lipova Bai

Fişă de proiect

Fonduri europene şi Buget local

31

Consolidare şi restaurare a Bisericii ortodoxe Adormirea Maicii Domnului din Oraşul Lipova

Fişă de proiect

Fonduri europene şi Buget local

32

Inchidere groapă de gunoi a oraşului

Fişă de proiect

Fonduri europene şi Buget local

33

Reabilitarea Cetăţii Şoimoş

Fişă de proiect

Fonduri europene şi Buget local

34

Amenajare piaţa de animale şi cereale

Fişă de proiect

Buget local

 

PROIECTE DE INVESTIŢII

PROIECTE  VIITOARE  ÎN ORAŞUL  LIPOVA -  IMAGINI

1.     Denumire proiect:  "Extindere  Spital Orăşenesc Lipova"

2.    Denumire proiect:   "Modernizare complex sportiv Lipova"

3.     Denumire proiect: "Reabilitarea, modernizarea şi dotarea imobilului situat în Lipova, str.Nicolae Titulescu, nr.10, cu destinaţie de Casă de Cultură Orăşenească"

 

PROIECTE DE INVESTIŢII ÎN ORAŞUL LIPOVA

SITUAŢIA  ACTUALĂ  A  PROIECTELOR  DE  INVESTIŢII  ÎN  ORAŞUL  LIPOVA

 

1.   Denumire proiect: "Reabilitare şi modernizare străzi în oraşul Lipova"

 Valoare proiect: 21.400.908 lei

Stadiu proiect:  în curs de execuţie, s-a semnat contractul de lucrări în data de 07.11.2014

Sursa de finanţare: Fonduri europene

 

2.     Denumire proiect: "Reabilitarea, modernizarea şi dotarea imobilului situat în Lipova, str.

                                     Nicolae Titulescu, nr.10, cu destinaţie de Casă de Cultură Orăşenească"

Valoare proiect:  3.019.500 lei

Stadiu proiect:  în curs de execuţie, s-a semnat contractul de lucrări în data  de 06.11.2014

Sursa de finanţare:  Fonduri guvernamentale (MDRAP - Ministerul Dezvoltării Regionale şi

                                 Administraţiei Publice )

 

3.     Denumire proiect:  "Extindere  Spital Orăşenesc Lipova"

Valoare proiect:  25.499.093 lei

Stadiu proiect:  proiect aprobat

Sursa de finanţare:  Fonduri guvernamentale (MDRAP - Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

                                 Administraţiei Publice )

 

4.     Denumire proiect:   "Modernizare complex sportiv Lipova"

Valoare proiect:   1.029.673 lei

Stadiu proiect:  înaintat spre aprobare la CNI  S.A. - Compania Naţională  de  Investiţii

Sursa de finanţare:  Fonduri guvernamentale (MDRAP - Ministerul Dezvoltării Regionale şi

                                Administraţiei Publice )

 

5.     Denumire proiect:  "Amenajare Strada Petru Maior şi zona blocurilor  ANL Lipova"

Valoare proiect:  920.892 lei

Stadiu proiect:  licitaţie - SEAP

Sursa de finanţare:  Fonduri guvernamentale (MDRAP - Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

                                 Administraţiei Publice )

 

6.     Denumire proiect:    "Reabilitare şi modernizare clădire pentru amenajarea  unui centru 

                                           de informare şi promovare turistică"

Valoare proiect:  629.143 lei

Stadiu proiect:  cerere de finanţare (proiect tehnic)

Sursa de finanţare: Fonduri europene

 

7.  Denumire proiect:  "Reabilitarea infrastructurii rutiere pe str.Crinilor, Ghioceilor şi 

                                      Trandafirilor"

Valoare proiect:  375.435 lei

Stadiu proiect:  În curs de execuţie

Sursa de finanţare:   Buget local şi Consiliul Judeţean

OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ

                  Oferta educaţională a secţiilor din cadrul Clubului Copiilor Lipova pentru

                                                            anul şcolar 2014 - 2015

  • Oferta educaţională a Cercului de Pictură, Desen

Cercul de pictură-desen are ca scop aprofundarea disciplinei de educaţie plastică şi promovarea tinerelor talente, oferind câmp deschis manifestării spiritului de iniţiativă, valorificând potenţialul intelectual, creativitatea şi aptitudinile artistice de care dispun copiii.

Conţinutul activităţii cercului de desen-pictură este diferit de cel al lecţiilor de clasă, în sensul că este mai variat şi flexibil, se pot trata tematici diverse, se folosesc tehnici diferite de lucru (acuarela, tempera, ulei, tuş, pastel, linogravură, monotipie etc) cu accent pe aplicaţie. În domeniul creaţiei plastice copiii, încă de la vârste fragede, pot îndeplini un act de creaţie personal, impunându-şi propria viziune despre lumea înconjurătoare, exprimând spontan universul lor interior, care sfârşeşte prin a te emoţiona estetic.

Un rol important în formarea judecăţii de valoare faţă de esteticul din artă şi din ambient, îl au vizitele la muzee şi galerii de artă, participările la vernisaje, precum şi schimburile de idei din ateliere şi din taberele de creaţie, despre lucrările proprii şi ale colegilor.

Mă adresez copiilor cu vârste cuprinse între 6 şi 18 ani, în vederea integrării lor într-un sistem în care valoarea, creativitatea şi originalitatea sunt căile principale de evoluţie. În cadrul cercului copiii au posibilitatea să folosească limbajul plastic în demersul lor creativ, să înveţe organizarea compoziţiei şi să aprofundeze noţiunile de istorie a artei.

Desenul, culoarea şi compoziţia sunt disciplinele care fac obiectul cercului. Motivarea copiilor se face prin integrarea lor într-un sistem concurenţial, cu participări la concursuri şi expoziţii naţionale şi internaţionale.

Sunt urmărite şi dezvoltate: creativitatea, originalitatea, capacitatea mimetic şi capacitatea de sinteza a fiecărui individ în parte în ideea dezvoltării personlităţii artistice.

Prof. Tusa Zoltan

  • Cercul "Atelierul Fanteziei"

            Cercul Atelierul Fanteziei are ca scop principal dezvoltarea abilităţilor, aptitudinilor, creativităţii, deprinderilor de muncă etc. Folosim instrumente precum foarfeca, acul, catterul, perforatoare pentru hârtie, şabloane etc. Materialele folosite sunt la îndemâna oricui: carton, carton colorat, hârtie creponată, hârtie colorată, acuarele, resturi de materiale textile, flori uscate, scoarţă de copac, argilă şi multe altele.

            În timpul executării compoziţiilor copiii găsesc diverse forme de exprimare; în cadrul activităţilor desfăşurate la cercului Atelierul Fanteziei copiii realizează obiecte decorative care ne înfrumuseţează camera, locul de joacă s-au chiar sala de clasă, mici cadouri, mărţişoare etc.

            Activităţile desfăşurate în cadrul cercului  Atelierul Fanteziei  au caracter educativ şi distractiv în egală măsură.

            Frecventarea activităţilor din cadrul Cercului Atelierul Fanteziei vă propune:

                        - petrecerea  timpului liber în mod plăcut şi util;

                        - dezvoltarea şi stimularea aptitudinilor creative;

                        - aprofundarea şi comletarea deprinderilor de învăţare.

 

Coordonator

Prof. Iordache Camelia

  • Cercul de "Cultură şi Civilizaţie Engleză"

Cercul de Cultură şi Civilizaţie Engleză este modul şi locul în care elevii îşi pot petrece timpul liber învăţând limba engleză.

Activiăţtile din cadrul cercului sunt pe deoparte activităţi de pregătire suplimentară, extra şcolară ce îi ajută pe elevi să înteleagă mai bine precum şi să îndragească limba engleză.

În plus, în cadrul acestui cerc elevii învaţă despre cultura şi tradiţiile Marii Britanii prin intermediul jocurilor, filmelor sau altor activităţi educative interactive.

Coordonator

Prof. Florina Sălăşan

  • Secţia de Gimnastică aerobică şi Judo
  • Catedra de gimnastică aerobică din cadrul CIubul Copiilor Lipova, imbină  într-un mod plăcut sportul cu arta, motricitatea cu îndemânarea şi coordonarea cu simţul estetic.

 Obiectivele noastre principale sunt dezvoltarea armonioasă a corpului, întărirea sănătăţii fizice şi psihice prin mişcare şi educarea calităţilor motrice.
      Cercul nostru dispune de sala de sport al liceului Sever Bocu dotată cu materiale necesare desfăşurării activităţii în cele mai bune condiţii. Specificul cercului este acela de a practica sportul de masă, care nu trebuie confundat cu sportul de înaltă performanţă.

Cei mai buni sportivi ai cercului vor reprezenta Clubul Copiilor în cele mai puternice competiţii naţionale, judeţene şi interjudeţene.
      Veniţi pentru a descoperi tainele sportului aerobic, o nouă şi modernă latură a gimnasticii, exerciţiile sale prezentând mişcări deosebite ale corpului, într-o formă elegantă, executate cu amplitudine, expresivitate şi intensitate, toate acestea pe ritmul muzicii. Este o discipliăa nouă a gimnasticii, cu caracter spectacular, folosind elemente din gimnastica artistică, ritmică, acrobatică, dans sportiv, cât şi paşi şi elemente din gimnastica aerobică.

Vă aşteptăm pentru înscrierierea copiilor cu vârste intre  6-10 ani .

  • Secţia Judo

Totodată, Clubul Copiilor Lipova face apel către părinţii doritori de înscrierea copiilor la secţia JUDO .

Scopul acestor cursuri constă în descoperirea de noi talente în rândul copiilor cu vârste între 5-10 ani. Totul este GRATUIT. 

Orar : Luni -Vineri 14:00-18:00.

Profesor : Papp Iosif

Clubul Copiilor Lipova

                           Deschiderea anului şcolar 2014 - 2015 la Clubul Copiilor Lipova

            Luna octombrie a adus deschiderea unui nou an de activităţi extraşcolare şi pentru reprezentanţii secţiilor din cadrul Clubului Copiilor Lipova, dar şi pentru copiii care aşteptau nerăbdători startul activităţilor. Noul an 2014-2015, a debutat pentru Clubul Copiilor Lipova într-un mod frumos, cu un spaţiu nou pentru desfăşurara activităţilor şi cu multe noutăţi pentru copiii şi părinţii din oraşul Lipova.

Noul spaţiu în care Clubul Copiilor Lipova îşi va desfăşura activităţile, în anul şcolar 2014-2015, este Centrul Recreativ Orăşenesc Lipova, care din acest an va găzdui cele 4 secţii din cadrul clubului: Cercul de Pictură şi Desen, Cercul "Atelierul Fanteziei", Cercul de Cultură şi Civilizaţie Engleză şi Secţia de Gimnastică Aerobică şi Judo.

Vineri, 3 octombrie 2014, începând cu ora 13::00, în cadrul unui eveniment foarte frumos şi diversificat, a avut loc deschiderea oficială a activităţilor extra şcolare pentru anul 2014-2015, evenimentul fiind desfăşurat în Sala de Festivităţi a Centrului Recreativ Orăşenesc Lipova.

Sala centrului recreativ s-a dovedit neîncăpătoare pentru toţi copiii telentaţi, însoţiţi de părinţi, care au aşteptat foarte nerăbdători această zi.

Evenimentul a debutat cu câteva discursuri prezentate atât de reprezentanţi ai Clubului Copiilor Lipova, cât şi de reprezentanţii Palatului Copiilor din Arad şi a continuat cu un  spectacol foarte diversificat şi frumos, pregătit de copiii din cadrul cercurilor care îşi desfăşoară activitatea la Clubul Copiilor Lipova. Astfel, spectatorii s-au putut bucura de câteva demonstraţii a copiilor din cadrul secţiei de Judo, dansuri pregătite de tinerele tlentate din cadrul secţiei de Gimnastică aerobică, precum şi de câteva poezii recitate de copiii din cadrul Cercului De Cultură şi Civilizaţie Engleză, iar la final Dariana Stoica a încântat publicul prezent cu câteva melodii de muzică populară.

De asemenea încă de la intrarea în clădire, participanţii la deschidere au fost întâmpinaţi de picturile talentaţilor copii din cadrul Cercurilor de Pictură, Desen, şi a Cercului "Atelierul Fanteziei", care au îmbrăcat holurile Centrului Recreativ în mii de culori şi au adus un strop de bunădispoziţie şi culoare şi în inimile celor care le-au putut admira.

 La eveniment au participat reprezentanţi ai Palatului Copiilor din Arad - Inspector şcolar educativ prof. Mariana Tocaciu, Director Palatul Copiilor Arad- prof. Ioana Teodora Lung, reprezentanţii Clubului Copiilor Lipova, Tusa Zoltan - director şi profesorii coordonatori: Iordache Camelia, Sălăşan Florina şi Papp Iosif, precum şi Director Şcoala gimnazială Conop - prof. Miuţa Milica (cu un grup de elevi).

Pentru organizarea acestui eveniment, Clubul Copiilor Lipova, a fost susţinut de Primăria şi Consiliul Local al Oraşului Lipova, sponosorii SC Wegland Alpin SRL şi SC PL. Noris SRL , familia Marius şi Meda Pancan, care au asigurat şi de această dată sonorizarea evenimentului, Adrian Stepan - reprezentant Biblionet Lipova, Adrian Antoche - reprezentant Centrul Recreativ Orăşenesc Lipova şi nu în ultimul rând de minunaţii copii, care au participat la crearea tuturor acestor frumoase activităţi şi rezultate prezentate în faţa publicului. Tuturor celor menţionaţi mai sus, reprezentanţii Clubului Copiilor Lipova, le transmit mulţumiri speciale şi speranţa unei colaborări cât mai lungi şi frumoase pe viitor.

EVENIMENTE / CONCURSURI ÎN ORAŞUL LIPOVA

                        OPEN  INTERNAŢIONAL  DE  ŞAH  RAPID  

                MEMORIAL M.I. VICTOR  ALEXANDRU  BUTUNOI

                           Ediţia a II-a, Lipova - 18 octombrie 2014

  • Locul desfăşurării: Centrul Recreativ Orăşenesc Lipova

  • Data desfăşurării: 18 octombrie 2014