• Primar
Primar Lipova Jichici Iosif Mircea

 • Viceprimar
Viceprimar Lipova Dodon Vasile

voteaza legal
Anunţuri

OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ

                  Oferta educaţională a secţiilor din cadrul Clubului Copiilor Lipova pentru

                                                            anul şcolar 2014 - 2015

 • Oferta educaţională a Cercului de Pictură, Desen

Cercul de pictură-desen are ca scop aprofundarea disciplinei de educaţie plastică şi promovarea tinerelor talente, oferind câmp deschis manifestării spiritului de iniţiativă, valorificând potenţialul intelectual, creativitatea şi aptitudinile artistice de care dispun copiii.

Conţinutul activităţii cercului de desen-pictură este diferit de cel al lecţiilor de clasă, în sensul că este mai variat şi flexibil, se pot trata tematici diverse, se folosesc tehnici diferite de lucru (acuarela, tempera, ulei, tuş, pastel, linogravură, monotipie etc) cu accent pe aplicaţie. În domeniul creaţiei plastice copiii, încă de la vârste fragede, pot îndeplini un act de creaţie personal, impunându-şi propria viziune despre lumea înconjurătoare, exprimând spontan universul lor interior, care sfârşeşte prin a te emoţiona estetic.

Un rol important în formarea judecăţii de valoare faţă de esteticul din artă şi din ambient, îl au vizitele la muzee şi galerii de artă, participările la vernisaje, precum şi schimburile de idei din ateliere şi din taberele de creaţie, despre lucrările proprii şi ale colegilor.

Mă adresez copiilor cu vârste cuprinse între 6 şi 18 ani, în vederea integrării lor într-un sistem în care valoarea, creativitatea şi originalitatea sunt căile principale de evoluţie. În cadrul cercului copiii au posibilitatea să folosească limbajul plastic în demersul lor creativ, să înveţe organizarea compoziţiei şi să aprofundeze noţiunile de istorie a artei.

Desenul, culoarea şi compoziţia sunt disciplinele care fac obiectul cercului. Motivarea copiilor se face prin integrarea lor într-un sistem concurenţial, cu participări la concursuri şi expoziţii naţionale şi internaţionale.

Sunt urmărite şi dezvoltate: creativitatea, originalitatea, capacitatea mimetic şi capacitatea de sinteza a fiecărui individ în parte în ideea dezvoltării personlităţii artistice.

Prof. Tusa Zoltan

 • Cercul "Atelierul Fanteziei"

            Cercul Atelierul Fanteziei are ca scop principal dezvoltarea abilităţilor, aptitudinilor, creativităţii, deprinderilor de muncă etc. Folosim instrumente precum foarfeca, acul, catterul, perforatoare pentru hârtie, şabloane etc. Materialele folosite sunt la îndemâna oricui: carton, carton colorat, hârtie creponată, hârtie colorată, acuarele, resturi de materiale textile, flori uscate, scoarţă de copac, argilă şi multe altele.

            În timpul executării compoziţiilor copiii găsesc diverse forme de exprimare; în cadrul activităţilor desfăşurate la cercului Atelierul Fanteziei copiii realizează obiecte decorative care ne înfrumuseţează camera, locul de joacă s-au chiar sala de clasă, mici cadouri, mărţişoare etc.

            Activităţile desfăşurate în cadrul cercului  Atelierul Fanteziei  au caracter educativ şi distractiv în egală măsură.

            Frecventarea activităţilor din cadrul Cercului Atelierul Fanteziei vă propune:

                        - petrecerea  timpului liber în mod plăcut şi util;

                        - dezvoltarea şi stimularea aptitudinilor creative;

                        - aprofundarea şi comletarea deprinderilor de învăţare.

 

Coordonator

Prof. Iordache Camelia

 • Cercul de "Cultură şi Civilizaţie Engleză"

Cercul de Cultură şi Civilizaţie Engleză este modul şi locul în care elevii îşi pot petrece timpul liber învăţând limba engleză.

Activiăţtile din cadrul cercului sunt pe deoparte activităţi de pregătire suplimentară, extra şcolară ce îi ajută pe elevi să înteleagă mai bine precum şi să îndragească limba engleză.

În plus, în cadrul acestui cerc elevii învaţă despre cultura şi tradiţiile Marii Britanii prin intermediul jocurilor, filmelor sau altor activităţi educative interactive.

Coordonator

Prof. Florina Sălăşan

 • Secţia de Gimnastică aerobică şi Judo
 • Catedra de gimnastică aerobică din cadrul CIubul Copiilor Lipova, imbină  într-un mod plăcut sportul cu arta, motricitatea cu îndemânarea şi coordonarea cu simţul estetic.

 Obiectivele noastre principale sunt dezvoltarea armonioasă a corpului, întărirea sănătăţii fizice şi psihice prin mişcare şi educarea calităţilor motrice.
      Cercul nostru dispune de sala de sport al liceului Sever Bocu dotată cu materiale necesare desfăşurării activităţii în cele mai bune condiţii. Specificul cercului este acela de a practica sportul de masă, care nu trebuie confundat cu sportul de înaltă performanţă.

Cei mai buni sportivi ai cercului vor reprezenta Clubul Copiilor în cele mai puternice competiţii naţionale, judeţene şi interjudeţene.
      Veniţi pentru a descoperi tainele sportului aerobic, o nouă şi modernă latură a gimnasticii, exerciţiile sale prezentând mişcări deosebite ale corpului, într-o formă elegantă, executate cu amplitudine, expresivitate şi intensitate, toate acestea pe ritmul muzicii. Este o discipliăa nouă a gimnasticii, cu caracter spectacular, folosind elemente din gimnastica artistică, ritmică, acrobatică, dans sportiv, cât şi paşi şi elemente din gimnastica aerobică.

Vă aşteptăm pentru înscrierierea copiilor cu vârste intre  6-10 ani .

 • Secţia Judo

Totodată, Clubul Copiilor Lipova face apel către părinţii doritori de înscrierea copiilor la secţia JUDO .

Scopul acestor cursuri constă în descoperirea de noi talente în rândul copiilor cu vârste între 5-10 ani. Totul este GRATUIT. 

Orar : Luni -Vineri 14:00-18:00.

Profesor : Papp Iosif

Clubul Copiilor Lipova

                           Deschiderea anului şcolar 2014 - 2015 la Clubul Copiilor Lipova

            Luna octombrie a adus deschiderea unui nou an de activităţi extraşcolare şi pentru reprezentanţii secţiilor din cadrul Clubului Copiilor Lipova, dar şi pentru copiii care aşteptau nerăbdători startul activităţilor. Noul an 2014-2015, a debutat pentru Clubul Copiilor Lipova într-un mod frumos, cu un spaţiu nou pentru desfăşurara activităţilor şi cu multe noutăţi pentru copiii şi părinţii din oraşul Lipova.

Noul spaţiu în care Clubul Copiilor Lipova îşi va desfăşura activităţile, în anul şcolar 2014-2015, este Centrul Recreativ Orăşenesc Lipova, care din acest an va găzdui cele 4 secţii din cadrul clubului: Cercul de Pictură şi Desen, Cercul "Atelierul Fanteziei", Cercul de Cultură şi Civilizaţie Engleză şi Secţia de Gimnastică Aerobică şi Judo.

Vineri, 3 octombrie 2014, începând cu ora 13::00, în cadrul unui eveniment foarte frumos şi diversificat, a avut loc deschiderea oficială a activităţilor extra şcolare pentru anul 2014-2015, evenimentul fiind desfăşurat în Sala de Festivităţi a Centrului Recreativ Orăşenesc Lipova.

Sala centrului recreativ s-a dovedit neîncăpătoare pentru toţi copiii telentaţi, însoţiţi de părinţi, care au aşteptat foarte nerăbdători această zi.

Evenimentul a debutat cu câteva discursuri prezentate atât de reprezentanţi ai Clubului Copiilor Lipova, cât şi de reprezentanţii Palatului Copiilor din Arad şi a continuat cu un  spectacol foarte diversificat şi frumos, pregătit de copiii din cadrul cercurilor care îşi desfăşoară activitatea la Clubul Copiilor Lipova. Astfel, spectatorii s-au putut bucura de câteva demonstraţii a copiilor din cadrul secţiei de Judo, dansuri pregătite de tinerele tlentate din cadrul secţiei de Gimnastică aerobică, precum şi de câteva poezii recitate de copiii din cadrul Cercului De Cultură şi Civilizaţie Engleză, iar la final Dariana Stoica a încântat publicul prezent cu câteva melodii de muzică populară.

De asemenea încă de la intrarea în clădire, participanţii la deschidere au fost întâmpinaţi de picturile talentaţilor copii din cadrul Cercurilor de Pictură, Desen, şi a Cercului "Atelierul Fanteziei", care au îmbrăcat holurile Centrului Recreativ în mii de culori şi au adus un strop de bunădispoziţie şi culoare şi în inimile celor care le-au putut admira.

 La eveniment au participat reprezentanţi ai Palatului Copiilor din Arad - Inspector şcolar educativ prof. Mariana Tocaciu, Director Palatul Copiilor Arad- prof. Ioana Teodora Lung, reprezentanţii Clubului Copiilor Lipova, Tusa Zoltan - director şi profesorii coordonatori: Iordache Camelia, Sălăşan Florina şi Papp Iosif, precum şi Director Şcoala gimnazială Conop - prof. Miuţa Milica (cu un grup de elevi).

Pentru organizarea acestui eveniment, Clubul Copiilor Lipova, a fost susţinut de Primăria şi Consiliul Local al Oraşului Lipova, sponosorii SC Wegland Alpin SRL şi SC PL. Noris SRL , familia Marius şi Meda Pancan, care au asigurat şi de această dată sonorizarea evenimentului, Adrian Stepan - reprezentant Biblionet Lipova, Adrian Antoche - reprezentant Centrul Recreativ Orăşenesc Lipova şi nu în ultimul rând de minunaţii copii, care au participat la crearea tuturor acestor frumoase activităţi şi rezultate prezentate în faţa publicului. Tuturor celor menţionaţi mai sus, reprezentanţii Clubului Copiilor Lipova, le transmit mulţumiri speciale şi speranţa unei colaborări cât mai lungi şi frumoase pe viitor.

EVENIMENTE / CONCURSURI ÎN ORAŞUL LIPOVA

                        OPEN  INTERNAŢIONAL  DE  ŞAH  RAPID  

                MEMORIAL M.I. VICTOR  ALEXANDRU  BUTUNOI

                           Ediţia a II-a, Lipova - 18 octombrie 2014

 • Locul desfăşurării: Centrul Recreativ Orăşenesc Lipova

 • Data desfăşurării: 18 octombrie 2014

 

EXPOZIŢIE DE FOTOGRAFIE

             Expoziţie  de fotografie "LIPOVA,  OAMENI  ŞI  LOCURI"

 • Data desfăşurării: 7 octombrie - 15 decembrie 2014

 • Locul desfăşurării: Muzeul Orăşenesc Lipova

 • Organizator: Corina Dubeştean

MĂSURI PENTRU SEZONUL RECE - SVSU LIPOVA

COMPARTIMENTUL  DE  PREVENIRE  AL  SERVICIULUI  VOLUNTAR

PENTRU  SITUAŢII  DE URGENŢĂ  AL  ORAŞULUI  LIPOVA

 

VĂ RECOMANDĂ

Stimaţi cetăţeni !

Statistica incendiilor aratăcă, anual, în medie, 14% din incendiile care se produc în România

la gospodării cetăţeneşti au loc ca urmare a coşurilor de fum defecte sau necurăţate, respectiv 6% ca

urmare a mijloacelor de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate. Din păcate, majoritatea

acestor incendii se soldeazăadesea cu tragedii.

Având în vedere cătemperaturile pe timpul nopţii au scăzut, S.V.S.U.

recomandăcetăţenilor care utilizeazăla încălzirea locuinţelor sobe sau aparate ori mijloace electrice

de încălzire, săia următoarele măsuri specifice de prevenire a incendiilor de locuinţe:

1. -Asiguraţi verificarea, curăţarea şi repararea, dacăeste cazul, a coşurilor de fum de către o

persoanăspecializată;

2. -NU folosiţi decât materialul combustibil pentru care a fost destinată soba şi evitaţi

supraîncărcarea acesteia;

3. -NU folosiţi soba decât cu uşiţa închisă;

4 . -Aşezaţi o tăviţămetalică în faţa sobei, în dreptul uşiţei;

5. -NU aşezaţi în apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile;

6. -Stingeţi focul din sobăînainte de a părăsi locuinţa;

7. -NU adormiţi niciodatăcu soba aprinsă;

8. -Verificaţi integritatea aparatelor şi mijloacelor de încălzire electrice, iar în cazul în care

acestea sunt defecte, reparaţi-le cu ajutorul unui specialist sau cumpăraţi-văaltele noi;

9. -NU aşezaţi aparatele de încălzire electrice în apropierea materialelor combustibile;

10. -NU aşezaţi materiale combustibile pe mijloacele de încălzire electrice;

11. -Decuplaţi aparatele de încălzire electrice înainte de a părăsi locuinţa sau de a adormi.

12. -NU lăsaţi niciodatăcopiii nesupravegheaţi cu soba aprinsăori aparatele de încălzire

electrice în funcţiune.

 

                                                                            ŞEF S.V.S.U.

                                                                          FILIP CIPRIAN

EVENIMENTE CULTURALE ÎN ORAŞUL LIPOVA

                            Simpozionul Bienal Naţional cu participare Internaţională

                           "Momente din istoria lecturii publice" va ajunge şi la Lipova

Simpozion Bienal Naţional "Momente din istoria lecturii publice", Arad, ediţia a V-a

    Biblioteca Judeţenă "Alexandru D. Xenopol" Arad pregăteşte cea de-a V-a ediţie a Simpozionulul Naţional cu participare Internaţională: "Momente din istoria lecturii publice", ce se va desfăşura în perioada 22-25 septembrie 2014.
    Cele patru secţiuni ale simpozionului vor  permite intervenţii, ce vor face referire la   metode diverse de informare şi de  educaţie folosite în bibliotecile publice; de la cele clasice, la cele non -  formale  şi media.
    Aşadar, secţiunile propuse în acest an sunt următoarele: Biblioteca, spaţiu public de educaţie non-formală, Software şi Hardware în biblioteca publică, Conservare şi valorificare în biblioteca publică, Biblionet - concluzii şi perspective.
    În această ediţie  a simpozionului se vor susţine 24 de lucrări pe tematicile anunţate. Ne vor fi oaspeţi 55 de bibliotecari, din 15 biblioteci din ţară dar şi din Ungaria şi din Bulgaria.Iată lista oaspeţilor noştri:

Lucreţia Picui - Biblioteca Judeţeană "Dinicu Golescu" Argeş,
Gabriela Tomescu - Biblioteca Judeţeană "Dinicu Golescu" Argeş
 Rakonczás Szilvia,  Director - "Békés Megyei Könyvtar" - Békéscsaba
Krisán Rita - "Békés Megyei Könyvtar" - Békéscsaba
Szarka Judit  - "Békés Megyei Könyvtar" - Békéscsaba
Kertész Zoltán - "Békés Megyei Könyvtar" - Békéscsaba

 Eduard Claudiu Brăileanu - Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati" Brăila
 Ion Volcu - Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati" Brăila

Ana-Maria Dudescu - Biblioteca Judeţeană "Octavian Goga" Cluj
Octavia Hulpoi - Biblioteca Judeţeană "Octavian Goga" Cluj
 Liana Vescan - Biblioteca Judeţeană "Octavian Goga" Cluj

 Adriana Boboc - Biblioteca Judeţeană "Alexandru şi Aristia Aman" Dolj
Adriana Bae - Biblioteca Judeţeană "Alexandru şi Aristia Aman" Dolj
Cătălin Belu - Biblioteca Judeţeană "Alexandru şi Aristia Aman" Dolj
Andreea Fabiola Neacşu - Biblioteca Jude?eană ?Christian Tell? Gorj
Adina Căpitănescu - Biblioteca Judeţeană "Christian Tell" Gorj
Lucian Mihai Dobroiu -  Biblioteca Judeţeană "Christian Tell" Gorj
Constantin Mitucă -Biblioteca Judeţeană "Christian Tell" Gorj

Liliana Moldovan - Biblioteca Judeţeană Mureş
 Aurica Mureşan - Biblioteca Judeţeană Mureş

Mihaela Mereuţă - Biblioteca Judeţeană "G. T. Kirileanu" Neamţ
Cristina Catană - Biblioteca Judeţeană "G. T. Kirileanu" Neamţ
Monica Jitianu - Biblioteca Judeţeană "G. T. Kirileanu" Neamţ
Virgil Cojocaru - Biblioteca Judeţeană "G. T. Kirileanu" Neamţ

Delia Pantea - Biblioteca Judeţeană "Gheorghe Şincai" Oradea

 Szabolcsiné Orosz Hajnalka, Director -"Csorba Gyözö Könyvtár" Pécs
 Katona Anikó - "Csorba Gyözö Könyvtár" Pécs
 Pajor Zsófia  - "Csorba Gyözö Könyvtár" Pécs

Lacrima Istrauan, Director interimar - Biblioteca Judeţeană Satu Mare
Robert László, Director adjunct- Biblioteca Judeţeană Satu Mare
Marta Cordea - Biblioteca Judeţeană Satu Mare
Călin Horotan - Biblioteca Judeţeană Satu Mare

Rositsa Petrova Vasileva, Director - Regional Library "Sava Dobroplodni"- Sliven, Bulgaria
Petya Kaneva - Regional Library "Sava Dobroplodni"- Sliven, Bulgaria
Dimitar Vasilev - Technical University of Sofia, Bulgaria

Gabriel Cărăbuş, Director - Biblioteca Bucovinei "I.G. Sbiera" Suceava
Lăcrimioara Cocuz - Biblioteca Bucovinei "I.G. Sbiera" Suceava
Alis Niculică - Biblioteca Bucovinei "I.G. Sbiera" Suceava
Marcel Goriuc - Biblioteca Bucovinei "I.G. Sbiera" Suceava

Viorel Fota, Director- Biblioteca Judeţeană "Marin Preda" Teleorman
Marinela Rusan - Biblioteca Judeţeană "Marin Preda" Teleorman
Vali Cîinaru - Biblioteca Judeţeană "Marin Preda" Teleorman
Alina Tatiana Gemălescu - Biblioteca Judeţeană "Marin Preda" Teleorman
Nicoleta Vasi - Biblioteca Judeţeană Timiş.
    Ne vor onora cu prezenţa şi Silvia Nestorescu - Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România; Onuc Nemeş Vintilă - fost director Biblioteca Judeţeană "Astra", Sibiu; Constantin Bostan - fost director Biblioteca Judeţeană "G. T. Kirileanu" Neamţ.
        Acestora li se vor adăuga bibliotecari din judeţul Arad, dar şi cei de la Biblioteca Judeţeană "Alexandru D. Xenopol".

        Totalul participanţilor la acest eveniment se estimează a fi în jur de 80 de persoane.

        Deschiderea oficială a lucrărilor simpozionului va avea loc de marţi 23 septembrie, la ora 9.00, în Sala "Ferdinand" a Palatului administrativ arădean. Tot în acestă locaţie se vor susţine  ,între orele 9.30  - 17.45, lucrările profesionale, pe  secţiuni, dar şi două lansări de carte ale colegilor noştri Liliana Moldovan (Biblioteca Judeţeană Mureş)  - "Paşi prin bibliosferă" şi  Constantin Bostan (fost director Biblioteca Judeţeană "G. T. Kirileanu" Neamţ.) - "Memoriile lui  G. T. Kirileanu".  De la ora 18.00  se va vernisa expoziţia Taberei de ilustraţie de carte, Bata 2014 -"Copacul".   Începând cu ora 20.30 invitaţii noştri vor viziona,  la Sala "Studio" a Teatrului Clasic "Ioan Slavici", spectacolul  "Reunificarea celor două Corei", de J. Pommerat, spectacol în  regia lui Radu -Alexandru Nica.

         Dimineaţa zilei de miercuri, 24 septembrie va debuta cu o .promenadă culturală prin centrul istoric al oraşului nostru, urmată de un  itinerariu cultural prin  judeţ : Vladimirescu, Lipova- Radna, Neudorf şi Zăbrani.
    Cea de-a V-a ediţie a Simpozionulul Naţional cu participare Internaţională: "Momente din istoria lecturii publice" se va încheia în dimineaţa zilei de 25 septembrie, odată cu plecarea invitaţilor.

70 DE ANI DE LA LUPTELE DUSE PE VALEA MUREŞULUI

Manifestări comemorative pentru Eroii Detaşamentului Păuliş

La fel ca în fiecare an, şi de această dată, luna septembrie a marcat un eveniment important pentru reprezentanţii administraţiilor locale şi judeţene : comemorarea eroilor de la Detaşamentul Păuliş.

În acest an, manifestările comemorative au avut loc sâmbătă, 20 septembrie.          

Acţiunile organizate în fiecare an, sunt dedicate luptelor eroilor de la Păuliş din septembrie 1944.

Manifestările comemorative din acest an, au marcat împlinirea a 70 de ani de la luptele eroice din septembrie 1944 care s-au purtat împotriva trupelor inamice invadatoare pe teritoriul judeţului Arad, pentru apărarea Defileului Mureşului dar şi a suveranităţii şi integrităţii patriei.

Şi de această dată, manifestările au fost concretizate în diverse ceremonii, organizate în mai multe locaţii din oraşul Lipova şi bineînţeles din Păuliş.

Toate acestea au fost organizate de către Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război ? Secţiunea ? Detaşamentului Păuliş ?, în sprijinul căreia au venit, ca de fiecare dată, următoarele instituţii locale şi judeţene : Instituţia Prefectului Arad, Consiliul Judeţean Arad, Primăria oraşului Lipova, Primăria comunei Păuliş, Arhiepiscopia Aradului, Unităţile militare 01249, 01221 şi 02526, precum şi a Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional a Judeţului Arad.

Programul manifestărilor comemorative a început cu un ceremonial militar şi religios la Troiţa din curtea Unităţii Militare Radna, unde  în cadrul unui ceremonial militar şi religios, s-a oficiat o slujbă de parastas şi de pomenire a eroilor, precum şi o acţiune de depunere de coroane din partea instituţiilor locale prezente la această desfăşurare.

Acţiunile comemorative au continuat cu o procesiune religioasă şi depunere de coroane la Cimitirul Eroilor din Radna (aflat în spatele Şcolii Generale din Radna),  acestea fiind  cele două locaţii din oraşul Lipova, dedicate eroilor de la Detaşamentul Păuliş. Slujbele religioase au fost oficiate de şapte preoţi, prezenţi la Lipova cu ocazia desfăşurării acestor manifestări. 

 În continuarea acestor acţiuni desfăşurate în oraşul Lipova, manifestările s-au mutat în localitatea Păuliş, unde a avut loc o liturghie arhierească cu parastas pentru eroi la Biserica Ortodoxă din localitatea Păuliş, precum şi un ceremonial religios şi militar cu depunere de coroane la Monumentul Eroilor de la Păuliş.

La această amplă acţiune, au participat şi s-au implicat reprezentanţii instituţiilor locale şi judeţene, reprezentanţii partidelor politice dar şi reprezentanţi ai altor organizaţii din oraşul Lipova şi localitatea Păuliş. Alături de toţi aceştia au fost prezenţi şi câţiva veterani de război, militari care au luptat în anul 1944 în aceste lupte de la Păuliş şi care azi, în vârstă de peste 90 de ani, au dorit să ia parte la aceste manifestări.

Dintre reprezantanţii locali şi judeţeni care au participat la aceste acţiuni de comemorare, amintim pe: Mircea Jichici - Primarul Oraşului Lipova, Vasile Dodon - Viceprimarul oraşului Lipova, Paul Dobrescu - Administrator public în cadrul Primăriei oraşului Lipova, consilieri locali, precum şi alţi reprezentanţi ai Primăriei şi Consiliului Local Lipova şi reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului a Municipiului Arad.

Alături de aceştia, la eveniment, au luat parte reprezentanţi ai Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război, reprezentanţi ai Bisericilor Ortodoxe din Lipova, Radna şi Şoimoş, cadre militare de la Poliţia Lipova şi Unitatea  Militară din Lipova, reprezentanţi din cadrul ACMRR Lipova (Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere), reprezentanţi ai Ocoalelor Silvice din Lipova şi Radna,   precum şi reprezentanţi ai diferitelor instituţii din oraşul Lipova.

Ceremoniile desfăşurate în această zi de 20 septembrie 2014, au fost foarte frumoase şi impresionante, veteranii de război prezenţi în cadrul acestor manifestări, în vârstă de peste 90 de ani,  exprimându-şi cu această ocazie, onoarea şi bucuria de a putea fi prezenţi şi azi,  dupa 70 de ani,  la toate aceste activităţi de comemorare, sperând că anul viitor vor fi din nou la Lipova şi la Păuliş pentru a marca 71 de ani de la luptele pe care le-au purtat în anul 1944 la Păuliş.

ANUL ŞCOLAR 2014 - 2015 LA LICEUL SEVER BOCU

          ÎNCEPUTUL UNUI NOU AN ŞCOLAR LA LICEUL "SEVER BOCU" LIPOVA

           Noul an şcolar aduce pentru noi toţi, elevi, cadre didactice, părinţi, membri ai comunităţii locale, un alt început plin de speranţa reuşitei în formarea şi modelarea celui mai delicat material, SPIRITUL UMAN. 

           Invitaţi de onoare la deschiderea festivă a noului an şcolar 2014-2015 au fost primarul oraşului Lipova ing. Mircea Jichici care, în cuvântul rostit în faţa elevilor, îndeamnă tănăra generaţie spre dorinţa de a învăţa şi muncă temeinică în formarea lor profesională şi a personalităţii pentru a fi capabili să ducă mai departe munca înaintaşilor în păstrarea unei unei societăţi bazate pe valori morale, singurele care pot asigura progresul.

          Domnul profesor dr. Stelian Boia, reprezentant al Universităţii "Vasile Goldiş" Arad, pe langă mesajul transmis din partea universităţii în calitate de istoric şi cetăţean al acestui oraş, ţine să sublinieze personalitatea marcantă pentru istoria oraşului Lipova a celui care a fost Sever Bocu, părintele spiritual al liceului, realizările domniei sale în dezvoltarea oraşului şi contribuţia adusă în momente istorice importante ale regiunii Banat. Felicită elevii pentru opţiunea de a fi elevi la cea mai veche şcoală de comerţ din zona de vest a ţării care a dat absolvenţi a căror competenţă profesională a fost  recunoscută la nivel naţional.

             Din partea Poliţiei Lipova domnul comisar Conopan Adrian a transmis urările pentru un an şcolar cu succese şi împliniri din partea Poliţiei Lipova.

             Conducerea unităţii reprezentată prin director prof. Berindei Oviduţa prezintă şcoala ca pe un  drum al cunoaşterii şi autocunoaşterii pe care pornesc împreună elevi şi profesori unde elevii au şansa de a dobândi cunoştinţe noi, de a învăţa să înveţe, să descopere adevăratele valori ale existenţei umane pentru a fi capabili să-şi găsească locul potrivit în viaţă.

            Şcoala şi familia sunt principalii factori în care se va modela personalitatea fiecărui tânăr. Formarea şi modelarea copiilor începe în familie şi se consolidează în mod organizat în şcoală ca apoi să continue toată viaţa.

            Liceul "Sever Bocu" îşi aşteaptă elevii într-o şcoală curată dotată cu tot ce este necesar pentru un învăţământ de calitate, cu profesori competenţi, cu dragoste pentru profesie şi pentru elevi unde profesorii le sunt elevilor călăuze şi prieteni mai mari care le stau la dispoziţie de câte ori este nevoie în munca pe care o vor desfăşura împreună. Părinţilor le-a fost adresat îndemnul la un adevărat parteneriat în educaţie din care vor avea de câştigat elevii, aşteptându-se sfaturi şi soluţii în munca desfăşurată pentru educarea copiilor.

            La final se transmit urări de sănătate, putere de muncă, succese şi împliniri tuturor celor prezenţi la festivitate.                                              

          

                                                                                                                              Director,  Prof. Berindei Oviduţa         

ANUL ŞCOLAR 2014 - 2015 LA LICEUL ATANASIE MARIENESCU

Toamna se numără bobocii...

Anul şcolar 2014-2015 a început luni 15 septembrie 2014 şi va avea 36 de săptămâni de cursuri.

Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar are 37 de săptămâni din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfăşurării examenului naţional de bacalaureat. Cursurile claselor terminale se încheie în data de 29 mai 2015. Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 36 de săptămâni din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfăşurării evaluării naţionale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 12 iunie 2015. Pentru celelalte clase cursurile se incheie in 19 iunie 2015.

La Liceul "Atanasie Marienescu" alături de conducerea şcolii, Donţu Lucian - director, Herrling Ioan - director adjunct,  a fost prezent Primarul oraşului Lipova - Mircea Jichici.

Au fost invitaţi Preotul Protopop Jidoi Ioan, Preotul paroh Jivanescu Vasile, Preotul paroh Balint Cosmin care au înalţat o rugăciune pentru copiii, parinţii şi dascălii şcolii noastre.

Au mai fost prezenţi reprezentanţi ai Jandarmeriei Arad şi ai Universităţilor din Arad fiecare adresându-le elevilor urări şi sfaturi pentru noul an şcolar.

Elevii şi părinţii au asistat la deschiderea festivă a anului şcolar, după care a urmat prima oră de dirigenţie la clasa alături de învăţători sau diriginţi. Au fost momente emoţionante  pentru toţi elevii, mai ales pentru cei care au început un nou ciclu de învăţământ.

 Deşi toamna ne-a întâmpinat cu o atmosferă plumburie, toţi profesorii s-au străduit să-şi primească elevii cât mai călduros în sălile de clasă curate şi pregătite special pentru prima zi de şcoală.

Cu toate acestea însă, la cei mai mici elevi pe obrajii îmbujoraţi picăturile de ploaie s-au amestecat cu lacrimi  apoi au păşit şovăielnic şi nesigur spre băncuţa care îi aştepta cu manualele frumos aşezate.

Prof. Pantea Ileana

EDUCAŢIE / SPORT - ÎNSCRIERI COPII PENTRU ANUL ŞCOLAR 2014-2015

Clubul Sportiv Şoimii Lipova - secţia Judo, dă startul înscrierilor pentru anul şcolar 2014-2015

Odată cu începerea noului an şcolar , clubul sportiv Şoimii Lipova organizează selecţie şi înscrieri pentru secţia JUDO.

Înscrierile se pot face în zilele de Miercuri şi Vineri începând cu ora 15:00 la Clubul Copiilor Lipova,  prof. Iosif  Papp.

Scopul organizării acestor cursuri constă în descoperirea de noi talente în rândul copiilor cu vârste între 6-10 ani.

                                     Cursurile din cadrul secţiei de Judo sunt GRATUITE !