PRIMARIA LIPOVA

 • Slide 1
 • Slide 4
 • Slide 3
 • Slide 2
 • Slide 5
 • Slide 6
 1. FaceBook
 2. Google Plus
 3. Twitter
 4. Pinterest

PRIMĂRIA LIPOVA

Adresa: Str. N. Balcescu, nr. 26
Lipova, Jud. Arad, Romania
Nr.Tel: 0257-561.133
Nr.Fax: 0257-563.067
Adresa E-mail:
contact@primarialipova.ro
Adresa Website:
www.primarialipova.ro


Atribuţiile Administratorului Public

Administratorul Public este subordonat Primarului oraşului Lipova, având în competenţele specifice funcţiei următoarele:

 

 COMPETENŢE SPECIFICE FUNCŢIEI DE ADMINISTRATOR PUBLIC

- coordonează, verifică şi îndrumă activitatea serviciilor publice locale şi a instituţiilor publice,

- colaborează cu viceprimarul pentru a pune în executare şi pentru a urmări realizarea măsurilor necesare în faza premergătoare şi în cea de înlăturare a urmărilor situaţiilor de urgenţă.

ATRIBUŢII SPECIFICE ADMINISTRATORULUI PUBLIC

În exercitarea funcţiei, administratorul public îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii :

 • verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal local, atât a sediului principal, cât şi a sediului secundar;
 • coordonează, verifică şi îndrumă activitatea serviciilor publice locale şi a instituţiilor publice locale şi colaborează cu Secretarul oraşului în realizarea activităţii serviciilor publice locale;
 • colaborează cu viceprimarul pentru a pune în executare şi pentru a urmări realizarea măsurilor necesare în faza premergătoare  şi cea de înlăturare a urmărilor situaţiilor de urgenţă;
 • sprijină şi urmăreşte realizarea planurilor şi a activităţilor  de dezvoltare urbană;
 • verifică modul de administrare  a fondului locativ al oraşului ;

 • sprijină activitatea cultelor religioase;

 • asigură inventarierea, evidenţa statistică, inspecţia şi controlul efectuării serviciilor publice locale şi a administrării patrimoniului public şi privat al oraşului;

 • prezintă rapoarte şi informări primarului şi viceprimarului privind realizarea obiectivelor cuprinse în programul de management;

 • întocmeşte documentele justificative care vor sta la baza achiziţiilor directe de produse;

 • se va ocupa cu aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice;

 • îndeplineşte funcţia de persoană responsabilă în domeniul parteneriatului public privat,  de coordonare şi monitorizare centralizată a derulării proiectelor de parteneriat public privat;

 • se desemnează ca persoană delegată cu atribuţii de vizare pentru ‘’ BUN DE PLATĂ ‘’ a documentelor care atestă bunurile livrate, lucrările executate şi serviciile prestate;


http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm
https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/